Indholdsfortegnelse for Odense Amt

7-20:             Indledning

22-51:           Fagordbog

52-54:           Arkivalier vedrørende kirkerne i Odense Amt i almindelighed

55:                Arkivalier vedrørende Skt. Knuds Kirke, Odense Domkirke

56-59:           Forkortelser vedrørende Odense Amt

60-61:           Forkortelser vedrørende Odense Bys Kirker

65-74:           Kirkerne i Odense By

75-401:         Skt. Knuds Kirke. Odense Domkirke (bygning)

409-1007:      Skt. Knuds Kirke. Odense Domkirke (inventar og gravminder)

1013-1220:   Vor Frue Kirke, Odense

1221-1555:   Skt. Hans Kirke, Odense

1559-1578:   Gråbrødre Klosterkirke, Odense

1579-1588:   Odense Valgmenighedskirke

1589-1600:   Ansgars Kirke, Odense

1601-1612:   Skt. Albani Kirke, Odense

1613-1620:   Vor Frelsers Kirke, Odense

1621-1632:   Fredens Kirke, Odense

1633-1642:   Thomas Kingos Kirke, Odense

1643-1650:   Hans Tausens Kirke, Odense

1651-1656:   Bolbro Kirke, Odense

1657-1666:   Munkebjerg Kirke, Odense

1667-1672:   Vollsmose Kirke, Odense

1673:            Kirkegårde i Odense, Odense

1674-1722:  Assistenskirkegården, Odense

1723-1724:  Korsløkke Kirkegård, Odense

1725-1726:  Fredens Kirkegård, Odense

1727-1728:  Risingskirkegård, Odense

1729-1748:   Skt. Albani Kirke, Odense

1749-1754:   Benediktinerklosterkirke på Nonnebakken, Odense

1755-1768:   Sortebrødre Klosterkirke, Odense

1769-1876:   Gråbrødre Klosterkirke, Odense

1877-1884:   Skt. Jørgensgårdens kirke, Odense

1885-1890:   Helligåndshusets kirke, Odense

1891-1892:   Kapel på Næsbyhoved Slot, Odense

1893-1894:   Skt. Gertruds Kapel, Odense

1895:            Hellig Kors Kapel på Heden, Odense

1897-1902:   Skt. Clare Klosterkirke, Odense 

1903-1906:   Ikke lokaliserede byggesten, Odense 

1913-2078:   Skt. Laurentii Kirke, Kerteminde 

2079-2086:   Emauskirken, Kerteminde

2087-2095:   Den gamle Kirkegård, Kerteminde 

2087-2095:   Den nye Kirkegård, Kerteminde 

2097-2224:   Skt. Nikolaj Kirke, Bogense

2225-2396:   Skt. Nikolaj Kirke, Middelfart

2397-2406:   Kirkegårde i Middelfart

                        -  2397-2403: Vestre Kirkegård

                        -  2404-2405: Søndre Kirkegård

                        -  2405: Østre Kirkegård

2407-2408:   Kapel på Hindsgavl Slot, Middelfart

2409:            Hellig Kors Kapel, Middelfart 

2410-2416:   Statshospitalets kirkesal, Middelfart 

2417-2616:       Vor Frue Kirke, Assens

2617-2624:       Vor Frelsers Kirke (rom.-kat.), Assens

2625-2634:       Kirkegårde i Assens

                             - 2625-2632: Den gamle Kirkegård

                             - 2632-34: Den ny kirkegård

2635-2636:       Kapel i Helligåndshuset, Assens

2637:                 Hellig Kors Kapel, Assens

2645-46:           Odense Herred

2647-2692:       Pårup Kirke, Odense Herred 

2693-2724:       Næsbyhoved Broby Kirke, Odense Herred 

2725-2732:       Næsby Kirke, Odense Herred 

2733-2762:       Korup Kirke, Odense Herred 

2763-2792:       Ubberud Kirke, Odense Herred 

2793-2896:       Dalum Kirke, Odense Herred 

2897-2904:       Dalum Klosters kirke (rom.-kat.), Odense Herred 

2905-2910:       Hjallese Kirke, Odense Herred 

2911-2912:       Hjallese Kirke, Odense Herred 

2913-2994:       Sanderum Kirke, Odense Herred 

2995-3002:       Ravnebjerg Kirke, Odense Herred 

3003-3008:       Dyrup Kirke, Odense Herred 

3009-3044:       Brændekilde Kirke, Odense Herred

3045-3118:       Bellinge Kirke, Odense Herred 

3119-3168:       Stenløse Kirke, Odense Herred

3169-3200:       Fangel Kirke, Odense Herred

3201-3272:       Verninge Kirke, Odense Herred

3273-3306:       Tommerup Kirke, Odense Herred

3307-3346:       Brylle Kirke, Odense Herred

3347-3360:       Broholm Kirke, Odense Herred

3361-3438:       Vissebjerg Kirke, Odense Herred

3445-3446:       Åsum Herred

3447-3482:       Seden Kirke, Åsum Herred

3483-3516:      Åsum Kirke, Åsum Herred

3517-3606:       Fraugde Kirke, Åsum Herred

3607-3612:       Tornbjerg Kirke, Åsum Herred

3613-3652:       Allerup Kirke, Åsum Herred

3653-3696:       Davinde Kirke, Åsum Herred

3697-3790:       Rønninge Kirke, Åsum Herred

3791-3800:       Gravkapel ved Rønninge Søgård, Åsum Herred

3801-3838:       Rolfsted Kirke, Åsum Herred

3839-3840:       Ferritslev Kirke, Åsum Herred

3841-3912:       Sønder Nærå Kirke, Åsum Herred

3913-3924:       Sønder Nærå Valgmenighedskirke, Åsum Herred

3925-3980:       Nørre Lyndelse Kirke, Åsum Herred

3981-4020:       Højby Kirke, Åsum Herred

4021-4072:       Nørre Søby Kirke, Åsum Herred

4073-74:          Bjerge Herred

4075-4124:      Drigstrup Kirke, Bjerge Herred

4125-4192:      Munkebo Kirke, Bjerge Herred

4193-4266:      Kølstrup Kirke, Bjerge Herred

4267-4308:      Agedrup Kirke, Bjerge Herred

4317-4368:      Marslev Kirke, Bjerge Herred

4369-4412:      Birkende Kirke, Bjerge Herred

4413-4472:      Rynkeby Kirke, Bjerge Herred

4473-4484:      Skovsbo Kapel, Bjerge Herred

4485-4520:      Revninge Kirke, Bjerge Herred

4521-4576:      Viby Kirke, Bjerge Herred

4577-4664:      Mesinge Kirke, Bjerge Herred

4665-4716:      Dalby Kirke, Bjerge Herred

4717-4728:      Bethlehemskirken (Dalby), Bjerge Herred

4729-4792:      Stubberup Kirke, Bjerge Herred

4793-4794:      Lunde Herred

4795-4836:      Norup Kirke, Lunde Herred

4837-4846:      Hasmark Kirke, Lunde Herred

4847:              Ølund Kapel, Lunde Herred

4848-4850:      Egense Kirke, Lunde Herred

4851-4890:      Skeby Kirke, Lunde Herred

4891-4900:      Gerskov Kirke, Lunde Herred

4901-4952:      Otterup Kirke, Lunde Herred

4953-4994:      Østrup Kirke, Lunde Herred

4995-5028:      Hjadstrup Kirke, Lunde Herred

5029-5078:      Lunde Kirke, Lunde Herred

5079-5148:      Lumby Kirke, Lunde Herred

5149-5150:      Helligtrefoldighedskapel, Lumby Herred

5151-5170:      Stige Filialkirke, Lunde Herred

5171-5214:      Allesø Kirke, Lunde Herred

5221-5222:      Skam Herred

5223-5258:      Krogsbølle Kirke, Skam Herred

5259-5272:      Trefoldighedskirken ved Kørup, Skam Herred

5273-5276:      Agernæs Kirke, Skam Herred

5277-5308:      Nørre Nærå Kirke, Skam Herred 

5309-5332:      Bederslev Kirke, Skam Herred 

5333-5372:      Uggerslev Kirke, Skam Herred