Kirkebeskrivelsernes opbygning

Kirkebeskrivelserne publiceres i hefter, der typisk rummer beskrivelser af 3-4 landsbykirker eller af kirkerne i en købstad. Efterhånden samles hefterne i bind på 6-700 sider. Hvert hefte fungerer som en selvstændig bog, men pagineringen er fortløbende indenfor hvert amt.

 

Alle kirkebeskrivelserne følger et nøje fastlagt skema, hvis hovedafsnit er:

 • historisk indledning
 • kirkens omgivelser
 • bygning
 • glas- og kalkmalerier
 • inventar
 • gravminder
 • kilder og henvisninger
 • resume på engelsk eller tysk

Denne systematik sikrer, at Danmarks Kirker kan fungere som et opslagsværk, hvor læseren hurtigt kan finde netop dét, der søges, både i det enkelte hefte og på tværs af kirkebeskrivelserne.  

 

Som afslutning på hver amtsudgivelse bringes en oversigt over kirkelige genstande uden sikker proveniens  i amtets museer samt afsnittet Tilføjelser og rettelser. Desuden udarbejdes følgende registre:

 • Sagregister
 • Ikonografisk register
 • Navneregister
 • Kunstner- og håndværkerregister
 • Register over amtets kirker

Registrene er uundværlige hjælpemidler til at skabe overblik over den enorme stofmængde på tværs af kirker og amter.

Hvad bliver beskrevet?

Som det fremgår, leverer Danmarks Kirker en materielt orienteret beskrivelse af den danske kirkekultur. I hefterne kan man bl.a. læse om kirkebygningen og dens forandringer gennem historien eller om anskaffelser og bortsalg af inventar. Til gengæld vil man ikke finde systematiske beskrivelser af livet i og omkring kirken, hvad enten det så drejer sig om gennemgange af begivenhederne i og efter reformationen, de enkelte præster eller om vækkelsernes udbredelse i sognet.