O

 oblat, nadverbrød, hostie.

 

oktavkoppel, indretning, der tilkobler overoktaven (diskantkoppel) eller underoktaven (baskoppel) på klaviaturet i et orgel. Herved opnås en større tonefylde.

 

oldermandsranke, den siksaklinje, der opstod i sølvet, hvor oldermanden tog lødighedsprøven. Erstattedes senere af guardejnmærke.

 

omdisponering, udskiftning og/eller omplacering af stemmer i et orgel.

 

omintonering, forandring af klangen i et orgel, tilvejebragt ved indgreb i eller ombygning af piberne.

 

omsætning, genopsætning af den ydre (eller indre) skal af en naturstensmur (jf. ill.).

 

opdrivning, se punsel.

 

opskalket, udsvajet, jf. skalk.

 

opus spicatum (sildebensmurværk), murværk, hvis sten er stillet skråt, skifte for skifte hældende vekselvis til højre og venstre. Er i middelalderligt murværk hyppigst udført af tynde naturstensflager. Optræder normalt kun i begrænsede partier, se ill.

orgel, se ill

 

ornamentfrise, se ill.

 

ossuarium, se benhus.

 

overribbe (ill.), se ribbe.

 

overvæg, den del af en væg, der er oven over et træloft eller hvælv (jf. ill.).

 

overværk, se orgel.

Orgel. a. Rygpositiv. b. Brystværk. c. Hovedværk.

d. Overværk. e. Pedalværk.

Ornamentfriser med palmet og bølgeranke