N

 

nagle, snittet træpind, ofte med fint formet hoved, til inddrivning gennem borede huller i f.eks. bladsamlinger og tapsamlinger for at låse disse (jf. dyvel). Heraf fornagle, se ill.

 

neglesnit, karvskåret ornament i bueform som aftryk af en negl.

 

Noli me tangere (latin: »rør mig ikke«), Kristi ord til Maria Magdalene efter Opstandelsen (Joh. 20,14-18). Betegnelse for billedfremstilling af deres møde.

 

nonne, se tagsten.

 

not, se fjeder.

 

Nådestol, fremstilling af Treenigheden: Gud Fader på sin trone, støttende den lidende Kristus (med eller uden kors) og med Helligåndsduen (svævende eller siddende).