Redaktører


Michael Andersen

Ansvarshavende redaktør

Anders C. Christensen

Bygningsredaktør

Rikke Ilsted Kristiansen

Inventarredaktør

Mogens Vedsø

Bygningsredaktør

Lasse Jonas Bendtsen

Inventarredaktør

Kirstin Eliasen

Bygningsredaktør

Pia Lindholt

Bygningsredaktør

Line Bonde

Bygningsredaktør

Birgitte Bøggild Johannsen

Emeritus

Ebbe Nyborg

Redaktør emeritus

David Burmeister

Inventarredaktør

Martin W. Jürgensen

Inventarredaktør