Redaktører


Michael Andersen

Ansvarshavende redaktør

Anders C. Christensen

Bygningsredaktør

Rikke Ilsted Kristiansen

Inventarredaktør

Niels Jørgen Poulsen

Bygningsredaktør

Lasse Jonas Bendtsen

Inventarredaktør

Kirstin Eliasen

Bygningsredaktør

Pia Lindholt

Bygningsredaktør

Mogens Vedsø

Bygningsredaktør

Thomas Bertelsen

Bygningsredaktør

Birgitte Bøggild Johannsen

Inventarredaktør

Ebbe Nyborg

Inventarredaktør

David Burmeister

Inventarredaktør

Martin W. Jürgensen

Bygningsredaktør

Jakob Kieffer-Olsen

bygningsredaktør

Kildelæsere


Andreas B. Åberg-Jensen

Rasmus Christensen

Bjørn Westerbeek Dahl

Sif Smidt

Kathrine Faust Larsen

Marie Louise Blyme