Redaktører


Michael Andersen

Ansvarshavende redaktør

Anders C. Christensen

Bygningsredaktør

Martin W. Jürgensen

Inventarredaktør

Lasse Jonas Bendtsen

Inventarredaktør

Kristoffer E. Christensen

Inventarredaktør

Rikke Ilsted Kristiansen

Inventarredaktør

Line Bonde

Bygningsredaktør

Kirstin Eliasen

Bygningsredaktør

Pia Lindholt

Bygningsredaktør

David Burmeister

Inventarredaktør

Birgitte Bøggild Johannsen

Emeritus

Mogens Vedsø

Bygningsredaktør