Redaktører


Michael Andersen

Ansvarshavende redaktør

Anders C. Christensen

Bygningsredaktør

Rikke Ilsted Kristiansen

Inventarredaktør

Niels Jørgen Poulsen

Bygningsredaktør

Lasse Jonas Bendtsen

Inventarredaktør

Kirstin Eliasen

Bygningsredaktør

Pia Lindholt

Bygningsredaktør

Mogens Vedsø

Bygningsredaktør

Marie Louise Blyme

Inventarredaktør

Birgitte Bøggild Johannsen

Emeritus

Ebbe Nyborg

Redaktør emeritus

David Burmeister

Inventarredaktør

Martin W. Jürgensen

Bygningsredaktør

Jakob Kieffer-Olsen

bygningsredaktør

Kildelæsere


Bjørn Westerbeek Dahl

Ida Marie Bjørlig

Kathrine Faust Larsen

Lukas Kristian Svane Nielsen