Æ

æggestav, se stav og ill.

 

æselrygbue, se kølbue.

Ø

øreflipvolut, ornament, karakteristisk for bruskbarokt snitværksarbejde (se stilarter og bruskværk); træffes allerede før 1620.

 

ørelisen (jf. lisen), har til begge sider foroven en lille, retkantet udvidelse; især karakteristisk for dansk rokoko.

Å

ådring, malet efterligning af årer i træ.

 

ås, åsbjælke, længdeafstivning i tagværk, som støtte for spærene; en ås under tagrygningen kaldes rygås, de øvrige sideåse (jf. rygningsbrædder).