E

Ecce Homo (latin: »Se, hvilket menneske«), Pilatus’ ord, da han fremstiller den tornekronede Kristus for folket (Joh. 19,5).

 

empire, se stilarter.

 

entasis (midtsvulmen), svag konveksitet omkring midten af en søjle.

 

epitaf(ium), mindetavle med gravskrift over afdød(e), opsat som vægmonument og ofte smykket med skulptur og maleri. I ældre tid anvendtes betegnelsen også om et mindedigt eller om gravskriften alene.

 

evangelistsymboler, -tegn: Mattæus (engel), Markus (løve), Lukas (okse) og Johannes (ørn).