J

jaconet, glatvævet, klart bomuldsstof.

 

jernoxyd, stof med en dæmpet, mørkerød farve, evt. brunviolet, som kan gå helt over i rødgult; kaldes også caput mortuum, dodenkop, italiensk-, mønje-, persisk- eller spanskrød.

 

Jesumonogram, 1) bogstaverne IHS, forkortelse for Ihesus (egentlig misforstået latinisering af det græske IHC eller IHΣ af IHΣOYΣ) og undertiden tolket som »I(esus) H(ominum) S(alvator) « (Jesus, menneskenes frelser), eller som »I(n) H(oc) S(igno vinces)« (ved dette tegn skal du sejre). 2) Bogstaverne INRI, sammensat af de ord, Pilatus lod sætte på korset (Joh. 19,19), »I(esus) N(azarenus) R(ex) I(udæorum)« (Jesus fra Nazaret, jødernes konge). Se også Kristusmonogram.

 

jonisk kapitæl, se kapitæl.

 

jordgrav, jordfæstegrav, grav, placeret direkte i jorden under kirkegulvet (i modsætning til muret begravelse).

 

jus patronatus, patronatsret, højhedsret, udøvet af en beskytter (patron) af en kirke mv., dvs. bygherre, velgører eller ejer, i middelalderen fortrinsvis begrænset til en præsentationsret (jus præsentandi), men siden, navnlig under enevælden, udvidet til en regulær ejendomsret over kirken og dens tiender foruden en kaldsret (jus vocandi).

 

jus præsentandi, præsentationsret, retten til at foreslå en kandidat til et præstekald eller vikardømme.

 

jus vocandi, kaldsret, retten til at kalde (dvs. udnævne) en præst.