I

ibsskal, egentlig Jakobsskal (muslingeskal), et af apostlen Jakob den ældres attributter (hentydende til hans sørejse), også anvendt som pilgrimstegn.

 

ikonografi og ikonologi, disciplin, der beskriver, analyserer og fortolker billeders eller bygningers betydningsindhold.

 

indvielseskors, oftest hjulkors (fig. 30j), som maledes på væggene på de steder, hvor bispen ved kirkens indvielse havde afsat korsets tegn med den indviede olie; undertiden også indhugget i alterbordsplader.

 

initialer, begyndelsesbogstaver.

 

intarsia, dekorativ finering og indlægning med forskelligt farvet træ.

 

isselinje, issepunkt, øverste linje/punkt i hvælvkappe eller buet stik

 

italienskrød, se jernoxyd.