U

 

udkragning, fremspring; en gesims er f.eks. udkraget eller udkragende i forhold til (mur)fladen (jf. kragbånd).

 

udsparing, flade eller rum inden for en større helhed, der ikke gøres til genstand for samme bearbejdning (bemaling eller udskæring) som det omgivende.

 

udspække, udfylde huller og revner med mørtel eller puds.

 

udsvejfet, tildannet i svungne, brede linjer.

 

uncialer, se skrift.

 

underbaldakin, se baldakin og ill.