Fagordbog

På disse sider kan du slå de fagord, der forekommer i »Danmarks Kirker«. Ordbogen er en tilpasset version af den senest udgivne fagordbog (Svendborg amt, hft. 1, 2010) og indholdet vil blive opdateret og udvidet efter behov.

 

Du kan også downloade fagordbogen for Svendborg Amt.

  

Indledning

Der henvises i almindelighed til opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1300-1700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Kbh. 1919-54; med supplement, Kbh. 1992-2005; Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, udg. af de fem nordiske lande, Kbh. 1956-78; Dansk kulturhistorisk opslagsværk, Kbh. 1990; endvidere til Sven Tito Achen, Danske adelsvåbener, Kbh. 1973; Bjarne Jørnæs, Stilarternes kavalkade, Kbh. 1975; samme, Kunst og arkitektur, Kbh. 1976; R. Broby-Johansen, Kunstordbog, 5. udg. ved Jan Garff og Peter Michael Hornung, Kbh. 2007 (1. udg. 1977); Gorm Benzon og Anders Nielsen, Danske bygningsudtryk, udg. af Kreditforeningen Danmark, Kbh. 1983; Jens Fleischer, Arkitekturleksikon, Kbh. 2007. Endelig henvises til Dansk historisk Fællesforenings håndbøger, specielt Povl Eller, Historisk ikonografi, Kbh. 1964; Herluf Nielsen, Kronologi, Kbh. 1967; Anders Bæksted, Danske indskrifter, Kbh. 1968; Georg Galster, Mønt, Kbh. 1973; Poul Rasmussen, Mål og vægt, Kbh. 1975; Knud Prange, Heraldik og historie, Kbh. 1977.

 

Enkelte nu forældede gloser, der forekommer hyppigt i regnskaber og ældre litteratur, er medtaget og betegnet med †. De enkelte opslagsord er angivet i fed. Henvisninger er oprettet som hyperlink. Dette gælder dog ikke for henvisninger til opslag med samme begyndelsesbogstav; disse er angivet med kursiv.