Plantegninger

På disse sider vil vi i den kommende tid lægge Danmarks Kirkers plantegninger for de digitaliserede kirker. Plantegningerne er inddelt efter amt og herred/købstæder. På de enkelte oversigtssider er miniaturerbillederne holdt i samme målestoksforhold.