Hvor langt er vi nået?

Danmarks Kirker har på nuværende tidspunkt udgivet beskrivelser af ca. totredjedele af landets kirker, først og fremmest i Østdanmark, men også store dele af Jylland er behandlet (se kortet til højre).

 

I øjeblikket arbejder 4 redaktioner med at udgive landsbykirker i de tidligere Odense, Vejle og Ringkøbing amter samt købstadskirker i Svendborg Amt.

Få mere at vide

Brug menuen i skærmens venstre side, hvis du vil vide mere om historien bag »Danmarks Kirker«, værkets opbygning og arbejdet med at skrive bøgerne.

 

Uddybende artikler om »Danmarks Kirker«

Hugo Johannsen, "Danmarks Kirker. Baggrund og Historie", i Marian Ullén (red.): Från romanik til nygotik. Studier i kyrklig konst och arkitektur tilägnade Evald Gustafsson, Stockholm 1992, 205-15.

 

Olaf Olsen, "Danmarks Kirker", Carlsbergfondet Årsskrift 1997, 18-33.

 

Michael Andersen, "Danmarks Kirker", Carlsbergfondet Årsskrift 2009, 44-51.