Indholdsfortegnelse for Svendborg Amt

7-15:               Redaktionsprincipper

16-24:             Introduction (UK)

25-58:             Fagordbog

59-60:             Arkivalier vedrørende Svendborg Amt

61-64:             Forkortelser vedrørende Svendborg Amt

65-74:             Kirkerne i Svendborg

75-256:           Skt. Nikolaj Kirke, Svendborg

257-400:           Vor Frue Kirke, Svendborg

401-450:           Skt. Jørgens Kirke, Svendborg

451-472:           Sørup Kirke, Svendborg

473-482:           Fredens Kirke, Svendborg

483-485:           Betania Kirke (bapt.), Svendborg

486-496:           Skt. Knuds Kirke (rom.-kat.), Svendborg

497-504:           Assistenskirkegården, Svendborg

505-508:           Skt. Johannes ()Kirke (met.), Svendborg

509-604:           Gråbrødre Klosterkirke, Svendborg

605-610:           Kirkerne i Faaborg

611-778:           Helligåndskirken, Faaborg

779-796:           Skt. Nikolaj Kirke, Faaborg

797-800:           ()Vor Frelsers Kirke, Faaborg

801-808:           Kirkegårde i Faaborg

817-834:           Kirkerne i Nyborg

835-1236:         Vor Frue Kirke, Nyborg

1237-1262:       Kirkerne i Nyborg Statsfængsel, Nyborg

1263-1276:       Stella Maris Kirke (rom.-kat.), Nyborg

1277-1302:       Kirkegårde i Nyborg

1303-1305:       †Gammelkirke, Nyborg

1306-1316:       (†)Kapel på Nyborg Slot, Nyborg

1317-1320:       †Kapel på kirkegården, Nyborg

1321-1327:       †Hermon, Nyborg

1328-1344:       Hjulby Kirke, Nyborg

1345-1348:       †Hjulby Kirke, Nyborg

1349-1492: Rudkøbing Kirke

1493-1512 Skt. Bendts Kapel (rom.-kat.), Rudkøbing

1513-1520: Rudkøbing Kirkegård

1521-1524: Skt. Peters Kirke (metodistkirke), Rudkøbing

1525-1626: Ærøskøbing Kirke

1627-1644: Ærøskøbing Kirkegård

1645-1734: Marstal Kirke

1741-1742: Sunds Herred

1743-1830: Skårup Kirke, Sunds Herred

1831-1904: Tved Kirke, Sunds Herred

1905-1962: Egense Kirke, Sunds Herred

1963-2004: Øster Skerninge Kirke, Sunds Herred

2005-2064: Ollerup Kirke, Sunds Herred

2065-2114: Kirkeby Kirke, Sunds Herred

2115-2186: Stenstrup Kirke, Sunds Herred

2187-2212: Lunde Kirke, Sunds Herred

2213-2362: Kværndrup Kirke, Sunds Herred

2363-2456: Thurø Kirke, Sunds Herred