Indholdsfortegnelse for Bornholms Amt

7-12:             Indledning

13-27:           Ordforklaringer

28-29:           Forkortelser

33-70:           Rønne Kirke

71:                Rønne Hospitals Kirke

72-83:           Hasle Kirke

84-94:           Allinge Kirke

95-111:         Svaneke Kirke

112-130:       Nexø Kirke

131-178:       Å Kirke, Aakirkeby

181-198:       Skt. Knuds Kirke, Bornholms Vestre Herred

199-222:       Ny Kirke, Bornholms Vestre Herred

223-243:       Vestermarie Kirke, Bornholms Vestre Herred

244-274:       Nylars Kirke, Bornholms Vestre Herred

275-296:       Skt. Klemens Kirke, Bornholms Nørre Herred

297-325:       Ruts Kirke, Bornholms Nørre Herred

326-328:       Hammershus Slotskapel, Bornholms Nørre Herred

329-334:       Salomons Kapel, Bornholms Nørre Herred

335-362:       Skt. Ols Kirke, Bornholms Nørre Herred

363-381:       Rø Kirke, Bornholms Nørre Herred

382:              Skt. Trinitatis Kapel, Bornholms Nørre Herred

383-431:       Østerlars Kirke, Bornholms Østre Herred

432-448:       Gudhjem Kirke, Bornholms Østre Herred

449-487:       Østermarie Kirke, Bornholms Østre Herred

488:              Skt. Margrethe Kapel, Bornholms Østre Herred

489-509:       Skt. Ibs Kirke, Bornholms Østre Herred

510-531:       Skt. Bodils Kirke, Bornholms Søndre Herred

532-555:       Skt. Povls Kirke, Bornholms Søndre Herred

556-572:       Skt. Peders Kirke, Bornholms Søndre Herred

573-575:       Kapel i Spidlegård, Bornholms Søndre Herred

576-583:       Christiansø Kirke, Christiansø

584:              Rettelser og tilføjelser

587-597:        Sagregister

598-614:        Navneregister

615:              Register over amtets kirker