Pia Katrine Lindholt

Redaktionen af Svendborg Amt

Bygningsredaktør

cand.mag.

 

Tfl. 41 20 61 46

pia.katrine.lindholt(at)natmus(dot)dk

Særlige interesseområder

Bygningsarkæologi

Middelalderlige nonneklostre

Middelalderlig bygningskultur

Igangværende projekter

Danmarks Kirker, Svendborg Amt: Landsbykirkerne i Svendborg Amt