Birgitte Bøggild Johannsen

Redaktionen af Ringkøbing Amt

Inventarredaktør

mag.art.

 

Tfl. 41 20 61 33

birgitte.b.johannsen(at)natmus(dot)dk 

Særlige interesseområder

Begravelseskultur generelt, navnlig i senmiddelalder og renæssance

Herskersymbolik indenfor billedkunst og arkitektur

Igangværende projekter

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt

Niels Juels gravmæle i Holmens Kirke