Sønder Bjærge Kirke

Sønder Bjærge Kirke

Sønder Bjergevej 199

4261 Dalmose

Herred

Vester Flakkebjerg Herred

Amt

Sorø Amt

Andre navne
  • Sønder Bjerge Kirke
Filer

Andre kirkerelaterede databaser

Kalkmalerier i danske kirker

Danmarks middelalderlige altertavler

Orgelregistranten

 

 

Oplysninger om kirken og sognet kan findes på:

Sogneportalen

Kort til Kirken

 

Ved digitaliseringen af udgivelser ældre end ca. 2000 er teksten blevet OCR-genkendt for at muliggøre fritekstsøgning. Scanningsfejl kan derfor forekomme.