Indholdsfortegnelse for Frederiksborg Amt

7-13 

Indledning

14-29

Fagordbog

30-32

Arkivalier vedr. kirkerne i Frederiksborg Amt

33-35

Forkortelser vedr. Frederiksborg Amt

39-289

Skt. Olai Kirke

290-509

Skt. Marie Kirke

510

Skt. Vincents Kirke

511-534

Almindelig Hospitals Kirke

535-536

Karmelitterhusets kirkesal

537-538

Franciskanerkloster

538-541

Dominikanerkloster

541

Helligkors Kapel

542

Den engelske Kirke

543-561

Helsingør Kirkegård

562-643

Kronborg Slotskirke

637-643

Hillerød Kirke

644-649

Hillerød Hospitals kirkesal i Nyhuse

650-651

Frederiksværk Kirke

652-670

Frederiksund Kirke

672

Indholdsfortegnelse bind 1

679-719

Tikøb Kirke

720

Gurre Kirke

721

Skt. Jakobs kapel

724-725

Egebæksvang Kirke

726-748

Hornbæk Kirke

749-757

Hellebækgårds Kapel

758-796

Asminderød Kirke

797-853

Fredensborg Slotskirke

854

Helligkors Kapel

854-857

Humlebæk Kirke

858-879

Grønholt Kirke

880-902

Karlebo Kirke

902-903

Nivå bedehus

903

Brønsholmdals interimskirke

904-917

Blovstrød Kirke

918-969

Birkerød Kirke

970-972

Høsterkøb Kirke

973-974

Vor Frue Kloster på Åsebakken

974

Den hellige families kirke

975-990

Hørsholm Kirke

990-1003

Slotskapeller på Hirschholm

1004-1008

Hørsholm Kirkegård

1009

Rungsted Kirke

1010-1040

Esbønderup Kirke

1040

Villingerød Kirke

1041-1062

Esrum Klosterkirke

1063-1094

Nødebo Kirke

1095

Gadevang Kirke

1096-1150

Søborg Kirke

1151-1154

Søborg Slotskapel

1155-1171

Gilleleje Kirke

1172-1196

Græsted Kirke

1197-1212

Mårum Kirke

1213-1235

Helsinge Kirke

1236-1256

Valby Kirke

1257-1279

Blistrup Kirke

1280-1313

Vejby Kirke

1313

Lykkeholm kapel

1314-1336

Tibirke Kirke

1337-1340

Helene Kapel

1341-1362

Ramløse Kirke

1363

Planlagt nonnekloster

1363-1382

Annisse Kirke

1391

Tjæreby kapel

1391-1414

Tjæreby Kirke

1414

Frederiksborg frimenighedskirke

1415-1436

Æbelholt klosterkirke

1437-1455

Alsønderup Kirke

1457-1478

Skævinge Kirke

1479-1506

Strø Kirke

1507

Kapel i Lille Lyngby

1507-1526

Lille Lyngby Kirke

1527

Kapel ved Ølsted

1527-1557

Ølsted Kirke

1559-1582

Kregme Kirke

1583-1607

Vinderød Kirke

1609-1634

Melby Kirke

1636

Torup kapel

1635-1669

Torup Kirke

1670-1672

Lynæs Kirke

1673-1926

Frederiksborg Slotskirke

1927-1934

Kirkegården på Vibekevang

1935-1961

Nørre Herlev Kirke

1962

Freerslev Kirke

1963

Skt. Birgitte Kapel

1963-1978

Lillerød Kirke

1979-2002

Lynge Kirke

2003-2022

Uggeløse Kirke

2024

Skt. Jørgens Hospital

2023-2116

Slangerup Kirke

2117-2118

Slangerup Kirke

2119-2134

Slangerup Klosterkirke

2135-2164

Uvelse Kirke

2165

Lystrup Kapel

2175-2194

Gørløse Kirke

2195-2214

Græse Kirke

2215-2232

Sigerslevvester Kirke

2233-2284

Jørlunde Kirke

2285-2306

Oppe Sundby Kirke

2307-2328

Snostrup Kirke

2329-2352

Ølstykke Kirke

2353-2405

Stenløse Kirke

2406-2407

Skt. Mortens Kapel

2409-2430

Veksø Kirke

2431-2448

Slagslunde Kirke

2449-2474

Ganløse Kirke

2475-2478

Knardrup Klosterkirke

2479-2508

Farum Kirke

2509-2538

Gerlev Kirke

2539-2573

Dråby Kirke

2574

Skoven Kirke

2575-2598

Skuldelev Kirke

2599-2634

Selsø Kirke

2635-2639

Eskilsø Klosterkirke

2641-2703

Skibby Kirke

2705-2724

Kyndby Kirke

2725-2753

Krogstrup Kirke

2754

Kapel på Svanholm

2755-2778

Ferslev Kirke

2779-2792

Vellerup Kirke

2793-2800

Inventargenstande i Nationalmuseet

2801-2809

Tilføjelser og rettelser

2810-2855

Sagregister

2856-2926

Navneregister

2927-2928

Register over amtets kirker