Frederikssund Kirke

Frederikssund Kirke

Ved Kirken 8

3600 Frederikssund

Herred

Frederikssund

Amt

Frederiksborg Amt

Andre navne
  • Ude Sundby Kirke
Filer

Andre kirkerelaterede databaser

Kalkmalerier i danske kirker

Danmarks middelalderlige altertavler

Orgelregistranten

 

 

Oplysninger om kirken og sognet kan findes på:

Sogneportalen

Kort til Kirken

 

Ved digitaliseringen af udgivelser ældre end ca. 2000 er teksten blevet OCR-genkendt for at muliggøre fritekstsøgning. Scanningsfejl kan derfor forekomme.