Ebbe Nyborg

Inventarredaktør

Ansættelser

1978-2018 Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet 1978

1995-1996 Forskningsorlov

1990-1992 Forskningsorlov

Hverv

Censur ved Kunstakademiets Konservatorskole og for Norges forskningsråd

Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund ved Københavns Universitet

Uddannelse

Cand. Mag. i historie og middelalder-arkæologi 1975 fra Aarhus Universitet

Pædagogikum fra Skive Gymnasium 1976

Kandidatstipendium ved middelalder-arkæologi, Aarhus Universitet, 1977-78

Tilkendt professorkompetence i historie 1996

Videnskabelige publikationer

Kirkebeskrivelser i Danmarks Kirker

 • Inventar og gravminder i Ribe Amt, s. 1-2100, 2541-3378, 3523-3548, Ringkøbing Amt, s. 1-723, Århus Amt, s. 5043-5298, 6059-6136, Vejle Amt, s. 1-433, 499-2852, kalkmalerier i Holbæk Amt, s. 2974-2990.

 

Kirkeorganisation og kirkelig topografi

 • 'Enkeltmænd og fællesskaber i organiseringen af det romanske sognekirkebyggeri'. Strejflys over Danmarks Bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg 1979, s. 37-64.
 • 'Den tidlige sognekirke-inkorporation. Et studie i pave Innocens III's lovgivning og dens anvendelse i 1200-tallets Danmark'. Festskrift til Troels Dahlerup, Århus 1985, s. 17-35.
 • 'Kirke, sognedannelse og bebyggelse. Nogle overvejelser med udgangspunkt i et bebyggelslesprojekt for Ribeområdet. Hikuin 12, 1986, s. 17-44.
 • 'Om kirketopografi og middelalderlig bydannelse'. Hikuin 17, 1990, s. 7-20.
 • 'Arusiensis ecclesia'. Series Episcoporum Ecclesiae catholicae occidentalis VI, II, ed. O. Engels et S. Weinfurter, Stuttgart 1992, s. 38-43.
 • 'Kirke, sogn og bebyggelse 1000-1300'. Ribeegnen i 10.000 år, red. Stig Jensen m.fl. Jysk Selskab for Historie, 1998, s. 191-210.
 • 'Kirke og sogn i højmiddelalderens by'. Middelalderbyen. Danske Bystudier 1, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004. s. 113-190.
 • 'Stiftere og stifterrettigheder ved sognekirker' Internetpublicering under Kbh.s Universitet, Historisk Inst. http://www.hum.ku.dk/historie/masem/nyborg.html.
 • 'Topographie ecclésiastique et urbanisation du Danemark Médiéval'. Medieval Towns in Northeastern Europe, eds. Imke Hamann-Bock, Mareike Hansen, Alexandre Karwaski, Sina Kuhr and Thomas Riis, Tönning 2007, s. 91-105.

 

Altertavlens og tavlemaleriets tidlige udvikling

 • 'Kreuz und Kreuzaltarretabel in dänischen Pfarrkirchen des 12. und 13. Jahrhunderts. Zur Genese der Ring- und Arkadenkreuze'. Entstehung und Frühgeschichte des Flügelaltarschreins, ed. Hartmut Krohm, Klaus Krüger und Matthias Weniger, Berlin 2001, s. 25-49.
 • 'Retabler med to spir. Et bidrag til altertavlens tidlige udvikling'. Arvesølvet. Studier fra Nationalmuseet tilegnet Fritze Lindahl 2003, København 2003, s. 27-46.
 • 'Panel Painting in Denmark before 1300'. Medieval Painting in Northern Europe: Techniques, Analysis, Art History. Studies in commemoration of the 70th birthday of Unn Plather, ed. Jilleen Nadolny with Kaja Kollandsrud, Marie Louise Sauerberg and Tine Frøysaker, 2006, Oslo, s. 248-265.
 • 'Retables with two spires. A study in the Early Development of the altarpiece'. The Altar and its Environment 1150-1400, eds. Justin E.A.Kroesen and Victor M. Schmidt, Brepols 2009, s. 183-202.
 • The Arched Retable - Meaning and Origin. Image and Altar 800-1300. Papers from an International Conference in Copenhagen 24 October - 27 October 2007, edited by Poul Grinder-Hansen, Copenhagen 2014.

Dansk og europæisk Træskulptur c. 1100-1300

 •  'Mikaels-altre'. Hikuin 2, 1977, s. 157-181.
 • 'Roskilde Domkirkes Triumfkrucifiks' (med Verner Thomsen). Nationalmuseets Arbejdsmark 1983, s. 187-209.
 • 'Passionsreliefferne i Store Rise Kirke på Ærø. En lektoriebrystning fra o. 1300'. Kirkens bygning og brug. Festskrift til Elna Møller, København 1983, s. 71-87.
 • 'Korbue, krucifiks og bueretabel. Om de ældste vestjyske triumfkrucifikser, deres udformning og anbringelse. 30 artikler til Olaf Olsen på 60årsdagen 7. juni 1988'. Hikuin 14, 1988, s. 133-152.
 • 'Det gamle Sorø-krucifiks. Et forsøg på indkredsning af cisterciensiske traditioner i udformningen af monumentale krucifikser'. Konsthistorisk Tidskrift 1990, s. 88-113.
 • 'Fra Paris til Sneslev. De ældste danske krucifikser og helgenbilleder' (med Verner Thomsen). Nationalmuseets Arbejdsmark 1993, s. 164-181.
 • 'Dänische Holzskulptur vor 1300. Ein Forschungsprojekt'. Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunsttopographischen Kontext, Berlin 1994, s. 35-52.
 • 'Dansk træskulptur 1100-1400 – egenproduktion, import og eksport'. Hikuin 26, 1999, s. 167-190.
 • 'The Holy Rood Crucifixion Group of Roskilde Cathedral and the Scandinavian Early Gothic'. Romanesque Art in Scandinavia. Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art 12, 2003, s. 160-195.
 • 'Tranderup kirkes tronende madonna – en franskinspireret "vierge dorée" fra o. 1270-80'. Tranderup Kirke. En landsbykirke – og dens historie, red. Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen, Marstal 2003, s. 35-52.
 • Das ältere Sorö-Kruzifix. Ein Versuch zisterziensische Traditionen für die Gestaltung monumentaler Kruzifixe zu umreissen. Spiritualit'at und Baukunst. Leben und wirken der Zisterzienser im Kloster Doberan. Convent Bd. 5, 2013, s. 22-76.
 • Engelsk indflydelse på dansk bemalet træskulptur i 1200-tallet. Et forsøg. Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 2011-12, 2013, s. 293-311.
 • Possible English Influence on Danish polychrome wooden sculpture of the thirteenth century. Paint and Piety. Collected Essays on Medieval Painting and Polychrome Sculpture, edited by Noëlle L. W. Streeton and Kaja Kollandsrud, London 2014, s. 93-112.
 • The Master of the Næstved Virgin and his Workshop. Image-Making in Denmark c. 1300. From Conservation to Interpretation. Studies of Religious Art (c. 1100-c-1800) in Northern and Central Europe in Honour of Peter Tångeberg, ed. Justin Kroesen, Ebbe Nyborg and Marie Louise Sauerber, Leuven, Paris og Bristol 2017, s. 83-106

 

Dansk og nordeuropæisk arkitektur og kirkekunst generelt

 • Fanden på væggen, Højbjerg 1978, 111 sider.
 • 'Om Ribe Domkirkes store ildpande'. Hikuin 7, Festskrift til Mogens Bencard, 1981, s. 185-208.
 • 'Om romanske kirketårne i Danmark'. Kongens magt og ære, Bergen 1985, s. 93-100.
 • Domkirken i Ribe. Vejledning på dansk, engelsk, tysk og fransk, Ribe 1988, 30 sider.
 • 'Jysk-fynske kirkeskatte fra Valdemar Sejrs tid'. Indledning til kataloget Skatte fra Valdemar Sejrs tid, Viborg Stiftsmuseums udstilling i 750året for Jyske Lov, red. Jesper Hjermind og Erik Levin Nielsen, Viborg 1991, s. 6-23. Tysk udgave: Kunstschätze aus der Zeit Waldemar des Siegers. Ausstellung des Stiftsmuseums Viborg zur 750 Jahrfeir des Jyske Lov., s. 6-23.
 • 'Gyldne kirkeskatte og vægprydelser'. Viking og Hvidekrist, Katalog for den 22. Europarådsudstilling i Paris, Berlin og København, red. Else Roesdahl (dansk, tysk, fransk, engelsk, svensk), 1992, s. 212-215.
 • 'Kirke og kloster'. Dansk arkæologi i 25 år, red. Steen Hvass og Birger Storgaard (dansk og engelsk), 1993, s. 242-247.
 • 'Denmark, Sculpture before c. 1540'. The Dictionary of Art, 1996.
 • 'Roskilde Cathredral'. The Dictionary of Art, 1996.
 • 'Ribe Cathedral'. The Dictionary of Art. 1996.
 • 'Messeoffer, gralsriddere og snakkekvinder. Genfundne og nyopdagede kalkmalerier i Ølsted Kirke' (med Mette Jensen). Nationalmuseets Arbejdsmark 1998, s. 54-71 og Vejle Amts Årbog 1998, s. 9-27.
 • 'Kirkernes indretning og skatte' (i Vejle Amt), Vejle Amts Årbog 1999, s. 133-157.
 • 'Drewniana figurska ´sw. Jana' (en træfigur af S. Johannes) (med Marian Rebkowski). Archeologia ´sredniowiecznego Kolobrzegu Tom. III, Kolobrzeg 1998, s. 259-270. 'Wybrane dziela rzezby wczesnego i pelnego gotyku na pomorzu i ich zwiazki ze sztuka skandynawska' (Nogle tidlig- og højgotiske skulpturværker i Pommern og deres forbindelser til sydskandinavisk kunst). Terra Transoderana. Sztuka Pomorza Zachodniego i Dawnej Nowej Marchii w ´Sredniowieczu, Szczecin 2004, s. 225-238, 311-314.
 • 'Et gotlandsk figurkapitæl fra København. En rest af vor Frue kirkes højgotiske skulpturudsmykning'. Historiske meddelelser om København 2002, s. 24-26, og Elbogen (Malmø) 2003, s. 75-89.
 • 'Norges kirker', Hikuin 33, 2006, s. 7-10.
 • 'Altersølvet og dets plads i 1200-tallets guldsmedekunst'. Tingvoll Kyrkje. Gåta Gunnar Gjorde, red. Morten Stige og Terje Spurkland, Trondheim, 2006, s. 269-282.
 • 'Bertramwerke und Bertramstil im mittelalterlichen Dänemark'. Das Landkirchener Retabel im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum Schloss Gottorf, Kiel, 2008, s. 75-84.
 • ’Anders Sunesens helligtrekongersgruppe og en baltisk madonnatype’. Nationalmuseets Arbejdsmark 2008, s.187-202, Ale, historisk tidskrift för Skåne Halland och Blekinge 2008, nr. 2, s.16-26 og Spaden och pennan. Ny humanistisk forskning i anden av Erik B. Lundberg och Bengt G. Søderberg, red. Torsten Svensson m.fl., Stockholm 2009, s. 393-406.
 • ’The Black Death as reflected in Scandinavian Art an Architecture’. Living with The Black Death, eds. Lars Bisgaard & Leif Søndergaard, Odense 2009, s.187-206.
 • ’Den Sorte Død som afspejlet i skandinavisk arkitektur og kunst’, Hikuin 36, 2009, s. 45-58.
 • 'The altar silver from Tingvoll, and its place in the goldsmiths’ art of the 13th century'. “Luft unter die Flügel…”. Beiträge zur mittelalterlichen Kunst. Festschrift für Hiltrud Westermann-Angerhausen, udg. Andrea von Hülsen-Esch & Dagmar Täube, Hildesheim, Zürich, New York 2010.
 • Prinsessebortførelse. Om en "prinsessebortførelse" fra Horsens 1261 - og begivenhedens stedlige scene. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2010, s. 35-42.
 • Kong Harald Hens grav i Dalby. Locus Celebris. Dalby kyrka, kloster och gård, red. Stephan Borgehammer og Jes Wienberg, Lund 2012, s. 151-159.
 • Harald 3. Hen og Margrethe Sambiria. Danske Kongegrave, red. Karin Kryger, København 2014, s. 175-82 og 375-99.
 • The beginnings of Gothic ivory: recent discoveries in a group of Danish ivories. Sculpture Journal 2014, s. 31-39.
 • "Choir Screens and Rood Lofts in Scandinavian Churches before 1300". The Art and Science of the Church Screen in Medieval Europe. Making, Meaning. Preserving. Spike Burlow, Richard Marks og Lucy Wrapson (reds.), Woodbridge 2017, s. 247-61
 • "Valdemar Atterdag og Højerup Kirke 'på det yderste Stevns'”. God Latin. Festskrift til Peter Zeeberg i anledning af hans 60-årsdag 21. april 2017. Internetpublikation 2017 på Forum for Renæssancestudier
 • "Romansk stenkunst i Småland – og i Danmark. Tanker i anledning af Marian Ulléns bog kykebyggare och stenmästare i småländsk medeltid". Fornvännen 2017 nr. 1, s. 38-42.
 • "Das Grab der Königin Margrete Sambiria im Doberaner Münster". Die Ausstattung des Doberaner Münsters. Kunst im Kontext, udg. Gerhard Weilandt & Kaja von Cossart, Petersberg 2018, s. 336-47.
 • "Danske kalkmalerier som kilder til forholdet mellem Norden og Byzans I 1100-tallet. En diskussion af seks nylige bidrag". Historisk Tidsskrift 2018, s. 2003-16 og Fornvännen 2018, 233-241.

 

Renæssancens og barokkens danske kirkekunst

 • 'Hans og Sten maler af Ribe. Om Ribes malermiljø og dets marked i 1600'rnes Vestjylland'. Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, red. Hugo Johannsen, Herning 1990, s. 143-72.
 • 'Lektorieprædikestole og katekismusaltertavler. Om inventarfornyelse i sydvestjyske kirker i reformationsårhundredet'. Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundre, Oslo 1999, s. 223-250.

Kunsten og historien

 • 'Om kirkekunsten, kirkearkitekturen og middelalderens virkelighed.' Tradition og historieskrivning. Kilderne til Nordens ældste historie. Acta Jutlandica LXIII:2, Humanistisk Serie 61, Århus 1987, s. 85-93.
 • Kirchliche Kunst und mittelalterliche Wirklichkeit. Medium aevum quotidianum 15, Krems, 1988, s. 23-35.

 

Personalhistorie

 • ‘Hugo Johannsen – Portrait of the Antiquarian‘ in Hugo Johannsen, Masters, Meanings & Models. Studies in the Art and Architecture of the Renaissance in Denmark. Essays published in honour of Hugo Johannsen, Copenhagen 2010
 • "Peter Tångeberg - conservator and Art Historian". From Conservation to Interpretation. Studies of Religious Art (c.1100-c.1800) in Northern and Central Europe in Honour of Peter Tångeberg, eds. Justin Kroesen, Ebbe Nyborg & Marie Louise Sauerberg, Leuven, Paris og Bristol 2017, s. 1-7 

 

Artikler i opslagsværker

 • Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk (1991)
 • Weilbachs Kunstnerneksikon (1994-2000)
 • The Dictionary of Art (1996)
 • Den danske Nationalencyklopedi (1994-2006).

 

Anmeldelser (udvalg) 

 • Herman Bengtsson: Den höviska kulturen i Norden. En konsthistorisk undersökning, Stockholm 1999. Fornvännen 2002, s. 210-212.
 • Levende ord & lysende billeder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark. Katalog og Essays red. Erik Petersen m.fl. Nordisk Tidskrift för Bok- och Bibliotekshistoria 1998-2001, s. 86-88, og Historisk Tidsskrift 2003, 239-241.
 • Martin Blindheim: Painted Wooden Sculpture in Norway c. 1100-1250 1998. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2001, s. 161-168, og Fornvännen 2002, s. 117-119.
 • Joanna Wolska: Ringkors från Gotlands Medeltid. En ikonografisk och stilistisk studie, Stockholm 1997. Fornvännen 2004. s. 59-63.
 • Werner Steinwarder: Romanische Kunst als politische Propaganda im Erzbispum Lund während der Waldemarzeit. Studien besonders zum Bild der Heiligen Drei Könige, Frankfurt a. M. 2003. Journal of Eccleastical History 2005, s. 571-572, og Historisk Tidsskrift 2005, s. 298-300.
 • Martin Blindheim: Gothic Painted Wooden Sculpture in Norway 1220-1350, Oslo 2004. Sehepunkte – Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 5, 2005, nr. 10.
 • Sissel F. Plathe & Jens Bruun: Middelalderlige altertavler i Haderslev Stift. Fortid og Nutid 2005, s. 60-61.
 • Axel Bolvig: Kunsten i kalkmaleriet, København 2005. Historisk Tidsskrift 2007, s. 307-308.
 • Axel Bolvig & Philip Lindley (red.): History and Images. Towards a new Iconology. Medieval Texts and Cultures of Northern Europe 5, 2003. Historisk Tidsskrift 2007, s. 3004-307.
 • Birgit Als Hansen og Morten Aaman Sørensen: Ornamenterede middelalderlige gulvfliser i Danmark. Fortid og Nutid 2007, s. 156-57.
 • Tobias Kunz: Skulptur um 1200. Das kölner Atelier auf Gotland und der ästetische Wandel in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts (=Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 45). Fornvännen 2008, s. 144-46 og Sehepunkte – Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 2008, nr.8.
 • Torkel Eriksson, Knut Drake & Peter Carelli: Kärnan och borgen. Helsingborg slotts medeltida byggnadshistoria. Skånsk senmedeltid och renässans., Lund 2007. Fortid og Nutid 2008, s. 226-27 og Fornvännen 2009, s. 62-64.
 • Jan Friederich Richter: Claus Berg. Retabelproduktion des Spätmittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007. Fortid og Nutid 2009, s. 62-63 og Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 2009 nr. 2.
 • Justin Kroesen & Regnerus Steensma: Kirchen in Ostfriesland und ihre mittelalterliche Ausstattung. Petersberg 2011. Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 2012, nr. 11.
 • Juliane von Fircks: Skulptur im südlichen Ostseeraum. Stile, Werkstätten und Auftraggeber im 13. Jahrhundert, Petersberg 2012. Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 2013, nr. 1
 • Justin Kroesen og Peter Tångeberg: Die mittelalterliche Sakramentsniche aug Gotland (Schweden). Kunst und Liturgie, Petersberg 2014. Iconografisk Post. Nordisk tidskrift för Bildtolkning. Nordic Review of Iconography 2015, no. 2, s. 91-993 (web publication)
 • Petra Gröminger: Bladmannens ansikten. The Green Man som konsthistorisk motiv och nutida fenomen, Halmstad 2017. Iconografisk Post. Nordisk tidskrift för Bildtolkning. Nordic Review of Icionography 2015 no. 2 s. 91-93. (web publication)

 • Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein Bd. 3, Schloss Gottorf, udg. Uwe Albrecht, Berlag Ludwig, Kiel 2016. Historisk Tidsskrift 2017, 2, pp. 619-21 and Sehepunkte - Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 2017.

Redaktionsarbejde ud over Danmarks Kirker

 • Romanesque Art in Scandinavia. Hafnia. Copenhagen Papers in the History of Art 12, 2003 (med Mannemarie Ragn Jensen og Søren Kaspersen)
 • Hikuin 23, Kirkearkæologi i Norden, Højbjerg 2006 (med Jens Vellev).
 • Masters, Meanings & Models. Studies in the Art and Architecture of the Renaissance in Denmark. Essays published in Honour of Hugo Johannsen 2010 (med Michael Andersen).

Formidlende artikler

 • ’Tænd et vokslys for min sjæl’, kronik i Skalk 6, 1976.
 • 'Kirker og kalkmalerier’, i Turistårbogen (Vestjylland) 1980.
 • ’Der Teufel an die Wand gemalt’, i Merians Reiseführer, Jütland 1981.
 • ’Radke Bolkens ildpande’, i Skalk 1, 1981.
 • ’Det store krucifiks’, i Skalk 1, 1981.
 • Bidrag til værket Danske Kalkmalerier bd. 4 og bd. 2, 1985 og 1988.
 • ’Kirkerne og historien’. Kronik i Århus Folkeuniversitets efterårsprogram 1990 og Troens huse og Dødens haver, udgivet til Bygningskulturens dag 1996, s. 26-29.
 • Om Herlufsholmkrucifiksets gåde”, i Herlovianeren maj 1993.