Ebbe Nyborg

Redaktør emeritus

cand.mag.

 

Tlf. 53 70 59 98 

ebbe.nyborg(at)natmus(dot)dk

Særlige interesseområder

Kirkeorganisation og kirkelig topografi

Middelalderens og renæssancens kirkelige arkitektur og kunst

Igangværende projekter

Danmarks Kirker, Vejle Amt

 

Alterudsmykningens og tavlemaleriets udvikling i Danmark c. 1100-1350

Dansk træskulptur c. 1100-1300. Katalogværk

1200-tallets danske elfenbensskæringer og deres eventuelle malede staffering

Anvendelsen af Helsingborg-sandsten i 1100-talles nordsjællandske kirkebyggeri

'Den grønne mand' (the green man) i Danmark

Jysk malerkunst fra Christian IV’s tid