Birgitte Bøggild Johannsen

Inventarredaktør

Ansættelser

1975-1979     Undervisningsassistent ved Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet  

1977-1979     Forskningsorlov

1980-              Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet

1997-1998     Forskningsorlov, finansieret af Carlsbergfondet

Hverv

Medlem af styregruppen PALATIUM. Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe 1400-1700 (European Science Foundation)

Medlem af styregruppen for Medieval Memoria Online (MEMO) (Utrecht Universitet)

Medlem af arbejdsgruppen for Mémoire monarchique et la construction de l’Europe, 16-18e siècle (Centre du Récherche au Château de Versailles)

Medlem af arbejdsgruppen for Den Protestantiske Død (Det teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo)

Medlem af Selskabet for Dansk Kulturhistorie

Medlem af KVINFOS ekspertpanel

Censor ved institutterne for kunsthistorie i København og Århus

Medlem af Nationalmuseets forsknings- og udstillingsudvalg

Medlem af bestyrelsen for Selskabet for Københavns Historie

Uddannelse

1975      Magisterkonferens i kunsthistorie, Københavns Universitet

Legater og priser

Ole Haslunds Kunstnerfonds hædersgave (2004)

Aage Rothenborgs legat (1987)

Ny Carlsbergfondets Stipendium for en ung Videnskabsmand (1979-80)

Mario Krohn og Hustrus legat (1977)

Videnskabelige publikationer

Kirkebeskrivelser i Danmarks Kirker

 

 • Historisk indledning, bygning og inventar samt navneregister i København By, bd. 5-6, 1-776, 1-358 (med bidrag af Sven Rask, Ulla Kjær og Poul Grinder-Hansen). Historisk indledning, inventar og gravminder i Odense Amt, 1-1008 (med bidrag af Ulla Kjær), 1221-1555 (med bidrag af Karin Kryger), 1769-82, 1805-68, 1885-98. Historisk indledning (med bidrag af Lars Bisgaard), kalkmalerier, inventar og gravminder (med bidrag af Rikke Ilsted Kristiansen) samt registre (med bidrag af Laura Bjerrum, Hugo Johannsen, Anette Kruse og Mogens Vedsø) i Århus Amt, 4933-5037, 5347-6060, 6136-58, 6377-6644. Historisk indledning, inventar og gravminder i Vejle Amt, 433-94. Indledning, historisk indledning, inventar og gravminder i Svendborg Amt, 1-64 (med Rikke Ilsted Kristiansen), 509-604 (med bidrag af Mogens Vedsø og Anders C. Christensen). Historisk indledning (med Mogens Kragsig Jensen), kalkmalerier, inventar og gravminder i Ringkøbing Amt, 725-

 

Monografier, artikler og bidrag til konferencepublikationer, antologier mv.

 

 • Birgitte Bøggild Johannsen og Konrad Ottenheym (eds.), Beyond Scylla and Charybdis. Court Residences and Court Culture beyond the Habsburg and Valois/Bourbon Territories. Papers from the PALATIUM Conference in Copenhagen 30 April – 2 May 2012, Kbh. 2015 (PNM, 24), heri to artikler: »Introduction« (med Konrad Ottenheym), 13-20; »Antiquum magis quam splendidum«: Appropriating Anachronism. The Case of Copenhagen Castle”, 237-50.
 • “Consecrating the House of God and the King: Theological and Architectural Discourses on Sacred, Political and Memorial Spaces in Early Modern Denmark”, i : Jan Harasimowicz (ed.), Protestant Churches of the 16th-18th Century Europe, Wroclaw 2015 (under udgivelse).
 • “I Artemisias fodspor: Om kvindelig erindringskultur i Renæssancens Danmark”, i: Grethe Jacobsen (red.), Kvindernes Renæssance og Reformation, Kbh. 2015 (under udgivelse).
 • ”Gravkult, status og identitet. Sorø Kloster som kollektivt erindringssted i senmiddelalderen og renæssancen”, hikuin (Sorø-Studier) 2015 (under udgivelse).
 • ”Ars moriendi more regio: Royal Death in 16th Century Denmark”, Journal of Early Modern Christianity, 1,1, 2014, 51-90.
 • ”Erik 3. Lam og Lutgard”, ”Christoffer 2. og Euphemia”, ”Valdemar 4. Atterdag og Helvig”, ”Oluf 2”, ”Gråbrødre Klosterkirke i Odense”, ”Hans og Christine”, ”Christian (Christiern) 2. og Elisabeth” i: Karin Kryger (red.), Danske Kongegrave, Kbh. 2014, I, 233-38; II, 31-48, 53-84, 85-98, 173-196, 197-218, 219-47.
 • Mater Patriæ in Memoriam. Les funérailles des reines dans le Danemark absolutiste”, i: Juliusz A. Chróscicki, Mark Hengerer og Gérard Sabatier (eds.), Les funérailles princières en Europe, XVIe-XVIIIe siècle, II, Paris 2013, 347-67.
 • ”Back to the Future. Renovating Royal Funeral Monuments during the Reign of Frederick II, King of Denmark (1559-1588)”, i: Michael Penman (ed.), Monuments and Monumentality across Medieval and Early Modern Europe, Donington 2013, 254-67.
 • “Promising Enterprises and Broken Dreams. Netherlandish Architectural Influences in Early Sixteenth Century Denmark”, i: Krista De Jonge og Konrad Ottenheym (eds.), The Low Countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), Louvain 3013 (Architectura Moderna, 8), 263-76.
 • “Between Act, Image and Memory: Ritual Re-Enactments in Eighteenth Century Denmark”, i: Krista Kodres og Anu Mänd (eds.), Ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe, Cambridge 2013, 204-24.
 • “Re-forming the Confessional Space: Early Lutheran Churches in Denmark, c. 1536-1660”, i: Andrew Spicer (ed.), Lutheran Churches in Early Modern Europe, Oxford 2012, 241-76 (med Hugo Johannsen).
 • ”Les funérailles royales en Suède et au Danemark, XVIe – XVIIIe siècle: Entre conflit, competition et consensus”, i: Julius Chróscicki, Mark Hengerer og Gérard Sabatier (eds.), Les funérailles princières en Europe, XVIe-XVIIIe siècle, I, Paris 2012, 303-34.
 • “Cum tota posteritas digne ut meruit simul honorare nequeat. Staging the Queen’s Memoria in Early Fifteenth Century Denmark”, i: Rolf de Weijert et al. (eds.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Hilversum 2011, 45-57.
 • ”Introduction”, i: Michael Andersen, Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen (eds.), Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective. Papers from an International Conference in Copenhagen 28 September – 1 October 2006, Kbh. 2011 (PNM, 16), 11-31.
 • “The Danish Perspective”, i : Andersen, Bøggild Johannsen og Johannsen (eds.) 2011, 51-70.
 • ”Til minde om et statskup – om den visuelle iscenesættelse af Statsomvæltningen 1660”, Historiske meddelelser om København, 2011, 81-132.
 • “Visual Strategies for Staging a coup d’etat. Ritual and Pictorial Communication of the Absolutist Revolution in Denmark 1660”, i: Barbara Stollberg-Rilinger og Thomas Weissbrich (eds.), Die Bildlichkeit symbolischer Akte, Münster 2010 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 28), 313-50.
 • „Dresden und Kopenhagen – Stadt und Hof. Königliche Residenzen von Christian III. bis Frederik IV.“, i: Jutta Kappel og Claudia Brink (eds.), Mit Fortuna übers Meer. Sachsen und Dänemark – Ehen und Allianzen im Spiegel der Kunst (1548-1709), Berlin-München 2009, 38-45 (med Hugo Johannsen).
 • ”Epigraphik im dänischen Inventar Danmarks Kirker: Paradigmen, Potentiale und Perspektiven, mit einem Exkurs über das frühe neulateinische Epitaph in Dänemark“, i: C. Magin, U. Schindel og C. Wulf (eds.), Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriiften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext, Wiesbaden 2008, 349-67.
 • Slægten Bircherod. Et antikvarisk dynasti fra o. 1700”, i: Janus Møller Jensen (red.), Fynske antikvarer. Lærdom, fortid og fortolkninger 1550 – 1850, Odense 2008, 35-78.
 • “Køn, magt og minde. Omkring den rituelle og monumentale iscenesættelse af senmiddelalderens dronningebegravelser, i: Agnes S. Agnórsdottir, Per Ingesman og Bjørn Poulsen (red.), Konge, Kirke og Samfund. De to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder, Aarhus 2007, 177-218.
 • “Ritual and Representational Aspects of the Royal Funeral Ceremonial in Early Modern Denmark”, i: Torsten Fischer og Thomas Riis (eds.), Tod und Trauer. Todeswahrnehmung jund Trauerriten in Nordeuropa, Kiel 2006, 56-76.
 • “The Polish Paradigm. On the Heraldic Funeral of King Frederick II of Denmark and its European Context”, i: Jan Harasimowicsz, Piotr Oszczanowski og Marcin Wislocki (eds.), On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations between Scandinavian and Central European Countries, II, Wroclaw 2006, 558-68.
 • „Tycho Brahe og jagten på udødeligheden”, i: Poul Grinder-Hansen (red.), Tycho Brahes Verden. Danmark i Europa 1550-1600, Nationalmuseet 2006, 216-27.
 • ”Arkitektur og billedkunst”, i: Carsten Bach-Nielsen, Johan Møhlenfeldt Jensen, Jens Vellev og Peter Zeeberg (red.), Danmark og renæssancen 1500-1650, Kbh. 2006, 112-29 (med Hugo Johannsen).
 • ”Johan Friis og Hesselagergård”, i: Carsten Bach-Nielsen, Johan Møhlenfeldt, Jens Vellev og Peter Zeeberg (red.), Danmark og Renæssancen 1500-1650, Kbh. 2006, 270-79.
 • ”Til Kongens og Rigets behov. Nogle betragtninger om kunstforbruget ved Frederik II’s hof”, Renæssanceforum, 2, 2006, 1-28 (http://www.renaessanceforum.dk).
 • ”Genealogical Representation in Gendered Perspective on a Lost Royal Mausoleum from Early Sixteenth-Century Denmark”, i: Truus van Bueren og Andreas van Leerdam (eds.), Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Midlle Ages, Turnhout 2005, 79-105.
 • “Adelsvælde og renæssance”, i: John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen (red.), Herregården, 2 (Anlæg, interiør og have), Nationalmuseet 2005, 21-94 (med Hugo Johannsen).
 • ”Herregård og kirke”, i: John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen (red.). Herregården, 3 (Drift og landskab), Nationalmuseet 2005, 242-90 (med Ebbe Nyborg).
 • ”Kongebegravelsernes ideologi og kultur. Problemer og perspektiver”, i: Yvonne Maria Werner (red.), Döden som katharsis. Nordiska perspektiv på dödens kultur- och mentalitetshistoria , Stockholm 2004 (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History, 71), 89-121.
 • ”En vidtløftig dronning på gale veje – eller: Lidt om heraldikken i dronning Christines gravkor i Odense”, i: Poul Grinder-Hansen (red.), Arvesølvet. Studier fra Nationalmuseet tilegnet Fritze Lindahl, Nationalmuseet 2003, 107-26.
 • Sct. Knuds Kirke. Otte kapitler af Odense Domkirkes historie, Odense 2001 (med Hugo Johannen, 176 sider).
 • ””For wor (…) siæle bestands og salighetz skild”. Om kongelige stiftelser og sjælegaver fra Kong Hans’ og dronning Christines tid”, i: Kirkehistoriske Samlinger, 1999, 7-49.
 • ”Kongens tempel. Frederikskirken som religiøst og politisk symbol”, Architectura. Arkitekturhistorisk Årsskrift, 21, 1999, 131-57.
 • Lyngby kirke (Lyngby-Bogen 1995-97. Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 1997) (med Hugo Johannsen, 156 sider).
 • ”Omkring Sct. Lukas Kirke og arkitekten Valdemar Koch”, i: Sct. Lukas Kirke 1897-1997, Kbh. 1997, 9-32.
 • ”Drømmen om den fuldendte centralkirke. Omkring Marmorkirkens projektering”, i: Marmorkirken. Visioner og Virkelighed. Katalog til udstilling, arrangeret af Selskabet for Arkitekturhistorie, Kbh. 1994, 9-20.
 • ”Hvorledes Odense domkirkes prædikestol blev til tre”, Nationalmuseets Arbejdsmark 1994, 98-113.
 • Kongens Kunst, København 1993 (Peter Michael Hornung (red.), Ny dansk kunsthistorie, 2) (med Hugo Johannsen, 256 sider).
 • ”Imo licet. Omkring Niels Hemmingsens billedsyn”, i: Kirkearkeologi og kirkekunst. Studier tilegnet Sigrid og Håkon Christie, Øvre Ervik 1993, 181-198 (med Anita Hansen).
 • ”Undersøgelsen af helgenskrinene og knoglekisten med ”Erik Glippings døtre” i Odense domkirke”, Fyens Stiftsbog, 1993, 95-108 (med Ulla Kjær)
 • ”Den ydmyge soldat og Udødeligheden. Wilhelm van den Blockes gravmæle over Christoph von Dohna i Odense domkirke”, i: Hugo Johannsen (red.), Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, Herning 1990, 95-113 (med Hugo Johannsen).
 • ”De fædrelandshistoriske gobeliner på Kronborg, Frederiksborg og Rosenborg”, i: Peter Michael Hornung (red.), Dronning Margrethe IIs Gobeliner til Riddersalen på Christiansborg, Kbh. 1990, 95-113.
 • ”En have i Frederiksstaden”, i: Kjeld de Fine Licht (red.), Forblommet antik. Klassicismer i dansk arkitektur og havekunst. Studier tilegnede Hakon Lund 18. oktober 1988, Kbh. 1988, 96-104.
 • ”Om kongelige begravelsesskikke på Christian IV’s tid, i: Fru Kirstens Børn. To kongebørns begravelser i Roskilde Domkirke, Kbh. 1988, 35-64.
 • Forord til udstillingskatalog fra Kirkeudsmykning. Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutnings Københavnergruppe, Kbh. 1988.
 • ”Felicitas Temporum. Studies in Temporary Decorations and Political Allegories from the Reign of Frederick V”, Hafnia. Copenhagen Papers in the History of Art, 10, 1985, 105-28.
 • “Til Evig Ære Minde. Studier i enevældens kongelige castrum doloris”, i: Hugo Johannsen (red.), Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, Kbh. 1983, 155-80.
 • “Om udgivelsen af Københavns gamle kirker”, Carlsbergfondet. Årsskrift 1983, 8-16.
 • “A critical Survey of the Theoretical and Practical Origins of Renaissance Linear Perspective”, Acta ad achaeologiam et artium historiam pertinentia, II, Rom 1981, 191-227 (med Marianne Marcussen).  
 • Rum og billede. Katalog fra udstilling på Arkitektskolen i Aarhus 1980 (med Marianne Marcussen).
 • “Zum Thema der weltlichen Glorifikation des Herrscher- und Gelehrtengrabmals des Trecentos“, Hafnia. Copenhagen Papers in the History of Art, 6, 1979, 81-105.
 • ”Birger Peterssons gravsten i Uppsala domkirke og dens ikonografi”, Fornvännen 74, 1979, 161-70.
 • ”Personkult og politisk propaganda i 1300-tallets italienske gravskulptur,” i: Brian Patrick McGuire (red.), Kulturblomstring og samfundskrise i 1300-tallet, Kbh. 1979, 166-82.
 • Rumgengivelse i vesteuropæisk naturvidenskab og kunst. Katalog fra udstilling i anledning af Københavns Universitets 500-års jubilæum, Universitetsbibliotekets 1. afd., Kbh. 1979 (med Marianne Marcussen).
 • ”Studier i Christoffer IIs gravmæle“, i: Hakon Lund (red.), En bog om kunst til Else Kai Sass, Kbh. 1978, 27-52.
 • Rumperception og rumkonstruktion. Kildeskrifter til optikkens og linearperspektivets historie i Vesteuropa fra antikken til renæssancen, Kbh. 1978 (med Marianne Marcussen, 336 sider).
 • Perspectiva. Perspektivtraktater gennem 300 år. Katalog fra udstilling i Universitetsbibliotekets 2. afd., Kbh. 1976 (med Marianne Marcussen).

Artikler i opslagsværker

 • Dansk Biografisk Leksikon
 • Weilbachs Kunstnerleksikon
 • The Dictionary of Art
 • Saur. Allgemeines Künstlerlexikon
 • Den Danske Nationalencyklopædi

Anmeldelser

 • Hanne Honnens de Lichtenberg, Tro, Håb og Forfængelighed (1989) i: Konsthistorisk Tidskrift, 1992, 125-31.
 • Kirkefondets jubilæumsbog 1890-1990; Omkring Kirkefondet (1990) i: Historiske Meddelelser om København, 1992, 191-94.

Redaktionsarbejde ud over Danmarks Kirker

 • Beyond Scylla and Charybdis. Court Residences and Court Culture beyond the Habsburg and Valois/Bourbon Territories. Papers from the PALATIUM Conference in Copenhagen 30 April – 2 May 2012, Kbh. 2015 (PNM, 24) (med Konrad Ottenheym) (350 sider).
 • Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective. Papers from an International Conference in Copenhagen 28 September – 1 October 2006, Kbh. 2011 (PNM, 16) (med Michael Andersen og Hugo Johannsen) (408 sider).
 • Medlem af redaktionen af Transfiguration. Nordisk Tidsskrift for Kunst og Kristendom.