Hvor arbejder vi i øjeblikket?

Vejle Amt

De to redaktioner i Vejle Amt skriver om og undersøger i øjeblikket kirkerne i Tørrild, Jerlev og Elbo Herred, dvs. vest for Vejle og Fredericia.

 

Fyn

Odenseredaktionen er netop ved at udgive de sidste kirker i Skovby Herred og begiver sig nu til Vends Herred ved Middelfart

 

I Svendborg Amt er det kirkerne i det store Sallinge Herred, der arbejdes med. I øjeblikket er det den sydøstlige del af herredet, der er ved at blive skrevet. Herefter bevæger redaktionen sig til herredets nordøstlige del.

Vejleredaktionerne

Odense Amt

Svendborg Amt