Skt. Klemens Kirke

Skt. Klemens Kirke

Bedegadevej 1A

3782 Klemensker

Herred

Bornholms Nørre Herred

Amt

Bornholms Amt

Andre navne
  • Klemensker Kirke
Filer

Andre kirkerelaterede databaser

Kalkmalerier i danske kirker

Danmarks middelalderlige altertavler

Orgelregistranten

 

 

Oplysninger om kirken og sognet kan findes på:

Sogneportalen

Kort til Kirken

 

Ved digitaliseringen af udgivelser ældre end ca. 2000 er teksten blevet OCR-genkendt for at muliggøre fritekstsøgning. Scanningsfejl kan derfor forekomme.