Asp, Navr, Sir

Ringkøbing Amt, hefte 24

Anders C. Christensen, Birgitte Bøggild Johannsen

124 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-408-3004-0

Køb heftet

Ny bogudgivelse

I udgivelsesrækken for det gamle Ringkøbing Amt kommer nu bogen om kirkerne i Asp, Navr og Sir. Kirkerne i Asp og Navr er som vanligt for egnens romanske kirkebyggeri opført af veltildannede granitkvadre, mens Sir Kirke, der er opført i tiden o. 1435-45 er af teglsten. Den lille kirke blev kraftigt ombygget 1888, hvor bl.a. et nyt kor blev tilføjet. Oprindelig var kirken et gotisk langhus, og dermed en ret usædvanlig repræsentant for egnens landlige kirkebyggeri. Den ovennævnte datering er fremkommet ved dendrokronologiske undersøgelser af skibets tagværk.

I de tre kirker er det i høj grad nutidskunsten, som falder de besøgende i øjnene, når de træder indenfor. Det gælder først og fremmest værker af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, der i årene 1975-86 satte sit præg på kirkerne med udsmykningen af altertavlen i Navr Kirke og desuden med et glasmaleri i Asp Kirke samt med dekorationerne på prædikestolene i Navr og Sir. I ældre tid var det dog fortrinsvis lokale kunstnere, der arbejdede i kirkerne. Det fremgår bl.a. af de bevarede senmiddelalderlige figurer fra altertavlen i Asp, der i dag befinder sig i den gamle by i Aarhus, men også af klokken i Navr Kirke, der 1340 blev støbt af den lokale mester Nikolavs, hvis øvrige arbejder fra tidsrummet 1340-1410 findes i 17 kirker i Midt- og Nordjylland.

Læs kirkebeskrivelserne online

Asp Kirke

Navr Kirke

Sir Kirke