Sir Kirke

Sir Kirke

Naurvej 41B

7500 Holstebro

Herred

Hjerm Herred

Amt

Ringkøbing Amt

Filer
  • Sir Kirke
    XVIII, hefte 24 (2016)
    Side: 2447 - 2476

Andre kirkerelaterede databaser

Kalkmalerier i danske kirker

Danmarks middelalderlige altertavler

Orgelregistranten

 

 

Oplysninger om kirken og sognet kan findes på:

Sogneportalen

Kort til Kirken

 

Ved digitaliseringen af udgivelser ældre end ca. 2000 er teksten blevet OCR-genkendt for at muliggøre fritekstsøgning. Scanningsfejl kan derfor forekomme.