Tulstrup Kirke (Gjern Hrd.)

Tulstrup Kirke (Gjern Hrd.)

Tulstrupvej 75A

8680 Ry

Herred

Gjern herred

Amt

Århus Amt

Filer

Andre kirkerelaterede databaser

Kalkmalerier i danske kirker

Danmarks middelalderlige altertavler

Orgelregistranten

 

 

Oplysninger om kirken og sognet kan findes på:

Sogneportalen

Kort til Kirken

 

Ved digitaliseringen af udgivelser ældre end ca. 2000 er teksten blevet OCR-genkendt for at muliggøre fritekstsøgning. Scanningsfejl kan derfor forekomme.