Thomas Bertelsen

Bygningsredaktør

Ansættelser

2007-         Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet

Hverv

2009-         Censor ved Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Uddannelse

2011           Diplomleder (DIP), igangværende etårig diplomuddannelse, Probana

2003-2007  Ph.d., Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

1993-2003  Cand.mag., Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet

1998-1999  Individuelt tilrettelagt suppleringsuddannelse i monumentpleje, Aarhus Arkitektskole, Afd. for Restaurering og bypleje

Legater og priser

2007           Charles Christensens Mindelegat

2001           Fondation idella. Rejselegat (sammen med mag.art. Heidi Maria Møller Nielsen)

2000           Elisabeth Munksgaard Fonden

1999           Center for Vikingetids- og Middelalderstudier, Aarhus Universitet, rejselegat

Videnskabelige publikationer

Kirkebeskrivelser i Danmarks Kirker

 • Bygningsbeskrivelser i Ringkøbing Amt, hefte 9-10, 11; Svendborg Amt, hefte 1; Odense Amt, hefte 22, 23-24

 

Arkitekturhistoriske studier

 • "Teglstensformater og forbandter i Danmarks middelalder og renæssance", i Kirsten H. Clausen og Torben A. Vestergaard (red.) Flensborgstenen - om murstensformater, teglhandel og arkitektur, 2010, s. 58-65
 • "Fra fattig landsbykirke til præstigebyggeri - nedtagningen af Mårup Kirke", Nationalmuseets Arbejdsmark 2009, s. 71-90
 • "Nedtagningen af Mårup Kirke. Et sjældent studie af kirkearkitektur og byggeteknik", Vendsyssel Nu & Da 2008-2009, s. 94-101
 • "Tre generationers hemmeligheder. Bygningsarkæologiske undersøgelser i Gl. Estrups vestfløj", Bygningsarkæologiske Studier 2003-2005, s. 69-77
 • "Haderslevegnens desorienterede kirketårne", Sønderjyst Månedsskrift 2006:1, s. 11-18
 • "Danmarks middelalderlige kirketårne (Forsiden om bagsiden", Sønderjysk Månedsskrift 2006:1, s. 40
 • "Desorienterede kirketårne. Praktiske løsninger og arkitektoniske idealer i senmiddelalderens kirkebyggeri", Hikuin 33 (2006), s. 11-28
 • "Værkstedstradition, mesterrelation og bygherre. Et studie af Danmarks senmiddelalderlige styltetårne", Hikuin 30 (2005), s. 7-24
 • "Gammel Estrups bygningshistorie i middelalder og renæssance", i: Herregård, Jordegods, Herlighed, 2005, s. 25-34
 • "Det middelalderlige Gl. Estrup", Bygningsarkæologiske Studier 2001-2002, s. 19-32
 • "Tranderup Kirkes bygningshistorie", Mette Havsten-Mikkelsen (red.), Tranderup Kirke. En landsbykirke - og dens historie, 2003, 10-23
 • "Kirkerne på landet", Vejle Amts Årbog 1999, s. 110-32
 • "Kirketage. Danske kirkers tagbeklædning i middelalderen", Kuml 1997-1998, s. 295-346

Formidling

Elektroniske artikler

 • "Nedtagningen af Mårup Kirke. Et sjældent studie af kirkearkitektur og byggeteknik, Nationalmuseets E-klub, januar 2009. 1-7
 • Faglige indlæg på Danmarks Kirkers blog (kirkeblog.natmus.dk) 

Medier

 • Helsidesartikel om forsvarskirker i Kristeligt Dagblad, 21. marts 2011
 • Helsidesartikel om dendrokronologisk undersøgelse i Sorø Klosterkirke i Sjællandske, 14. januar 2011
 • Rekonstruktion af Krogen (udført i samarbejde med mag.art. Heidi Maria Møller Nielsen), i "Vores Verdensarv - Kronborg", DR2
 • Interview om nedtagningen af Mårup Kirke i "Nyhederne", TV2
 • Flere interviews om nedtagningen af Mårup Kirke i DR P4
 • Flere artikler om nedtagningen af Mårup Kirke i Nordjyske Stiftstidende samt enkelte i Kristeligt Dagblad.

Publicerede tegninger

I øvrige publikationer

 • Aksonometriske rekonstruktioner (foruden adskillige andre tegninger) i Danmarks Kirker i perioden 2007-2011.
 • To plantegninger og en aksonometrisk rekonstruktion af St. Nicolai Kir­ke, Svend­borg, i Hans Kron­gaard Kristensen, ”Sct. Nicolai Kirkes middelalderlige bygnings­hi­sto­rie”, K. L. Rasmussen (red.), Svendborg Sct. Nicolai, 2007.
 • Opstalt og snit af runesten i Else Roesdahl & James M. Wilson, The Århus Ru­nesto­nes, Names through the Looking-Glas. Festschrift in Honour of Gillian Fel­lows-Jensen, 2006, s. 212.
 • To udbredelseskort over danske voldsteder i Jan Kock & Else Roesdahl (red.), Boring­holm. En østjysk træborg fra 1300-årene, 2005, s. 280 & 346.
 • Ni tegninger (planer, opstalter, snit, detaljeopmålinger og aksonometrisk re­kon­struktion) af Tam­drup Kirke i Danmarks Kirker, Århus Amt, hefte 52, s. 5063, 5064, 5070, 5083, 5085, 5092, 5093 & 5159.
 • Syv aksonometriske rekonstruktioner af Vor Frue Kloster i Randers i Hans Mik­­kel­­sen, Vor Frue Kloster, 2002, s. 34, 39, 45, 51, 53, 58 & 60.
 • Udbredelseskort over døbefonte af Horsenstypen fra omkring 1225-50 i Ebbe Nyborg, ”Kirkernes indretning og skatte”, Vejle Amts Årbog 1999, s. 147.

Til udstillingsbrug

 • 2005: Aksiometrisk rekonstruktion af Erik af Pommerns Krogen til den permanente udstilling Danmarks Hoveddør, Danmarks Borgcenter, Vordingborg (åbnet 15. juni 2006), udført i samarbejde med mag.art. Heidi Maria Møller Nielsen, Aarhus Universitet.

Redaktionsarbejde ud over Danmarks Kirker

2003          Redaktionssekretær ved Jydsk Arkæologisk Selskab

1995-1999 Ansvarshavende redaktør for Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev

Bygningsundersøgelser

2008-2009        Nedtagning af den middelalderlige Mårup Kirke, udført for Nationalmuseet.

2007                 Overgård, ud­ført for Ar­ki­tekt­firmaet Kjær og Richter.

2006                 Koldinghus staldgård, ud­ført for Ar­ki­tekt­firmaet Kjær og Richter.

2006                 Gråsten Slotskirke, ud­ført for Ar­ki­tekt­firmaet Kjær og Richter.

2004                 Ålborghus’ bastioner, ud­ført for Ar­ki­tekt­firmaet Kjær og Richter.

2003                 Kronborgs Kronværk, udført for Nationalmuseet.

2001                 Tamdrup Kirkes kor, udført for Nationalmuseet.

2001-2002        Gl. Estrups vestfløj, ud­ført for Gl. Estrup Jyllands  Herregårdsmuseum og Ar­ki­tekt­firmaet Kjær og Richter.

 

 

Tilbage