Kirkerne i Hedensted, Store Dalby, Daugård og Engum

Vejle Amt, hefte 18

188 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-7602-211-2

Køb heftet

Det seneste bog i serien af Danmarks Kirkers beskrivelser af det tidligere Vejle Amt omhandler Hedensted Kirke, Store Dalby Kirke, Daugård Kirke og Engum Kirke. 

Frådstenskirke i regional byggetradition

I gennemgangen af Daugård Kirke kan man stifte bekendtskab med dens sjældne facadeudsmykning, der er i slægt med Ribeegnens tufstenskirkers. Desuden gennemgås kirkens kalkmalerier fra o. 1200, der rummer en mystisk, Nadveragtig bordscene.

Træbygning under Hedensted Kirke

Gennemgangen af Hedensted Kirke omfatter ikke mindst den store træbygning fundet under kirken. Der er formentlig tale om stenkirkens forgænger. Desuden kan man læse om kirkens rige kalkmalerier fra tre perioder, som netop er blevet suppleret med nye fund.

Rokoko i Engum

Engum Kirkes indre er præget af det nyrige og udsvævende godsejerpar Jørgen Hvass og Maren Loss udsmykning fra 1759-60  i overdådig rokokostil, som var det en verdslig balsal. Indskrifter sammenligner deres indsats med Salomons tempelbyggeri i Jerusalem!