Kirkerne i Nyborg. Vor Frue Kirke

Svendborg Amt, hefte 9-12

420 sider, illustreret

Vejl. pris: kr. 250,00

ISBN 978-87-7602-209-9

Køb heftet

Kirkerne i Nyborg. Vor Frue Kirke

Den 13. august 2015 udgav Nationalmuseet bogen ”Kirkerne i Nyborg – Vor Frue Kirke”. Bogen indeholder en generel introduktion til byen og dens kirker - nuværende som forsvundne - samt en dybdegående beskrivelse af Vor Frue Kirke.

Gammelkirken får ny placering

I bogen kan man læse, at det med stor sandsynlighed er lykkedes at fastslå placeringen af Gammelkirken, der har været omdiskuteret i litteraturen. Den tidligere fejlplacering skyldes en fejllæsning af et dokument fra begyndelsen af 1500-tallet, som omtaler nogle jorder, som tilhørte kirken.

Mange bygninger omkring kirken

Omgivelserne omkring Vor Frue Kirke byder på usædvanlig mange bygninger. Dels er bevaret landets vel nok ældste ibrugværende præstegård fra omkring 1400, dels et stenhus, Korsbrødregården, der er opført af lensmanden Steen Basse og senere doneret til Antvorskov Kloster. Dens tagværk er blevet dendrokronologisk dateret til 1425-30, og huset er således et af de ældste, daterede bevarede verdslige huse i Danmark. Af de forsvundne bygninger kan nævnes en latinskole, der formodentlig er opført i 1500-tallet, og et såkaldt klokketårn, som viste sig at være noget ganske andet, nemlig et meget fint stenhus. Det blev senere sammenbygget med latinskolen og nedrevet sammen med denne i 1870’erne.

Kirkebygningen

Den treskibede kirkebygning er opført omkring 1375. Få årtier efter blev der tilføjet et tilsvarende tredelt kor med et muret messeklokkespir, som blev indviet i 1428. I senmiddelalderen tilkom etapevis mindre tilbygninger, der fik karakter af to ydre sideskibe, således at kirken fremstod femskibet. Tårnet blev opført i 1581. Ved en omfattende restaurering 1870-71 erstattedes de ydre sideskibe af de nuværende korsarme. 

Et sjældent fontegemme

I kirken finder man landets eneste bevarede fontegemme – en ottesidet, tårnlignende konstruktion, der har omsluttet den gamle granitfont. I forbindelse med dåb kunne overdelen hejses op. Gemmet er rigt udsmykket med bl.a. kvindelige, rundmavede hermer malet i brogede kulører. Det blev foræret til kirken i 1585 af borgmester Peder Jensen Skriver og hustru Johanne Knudsdatter. Parret er afbildet på det fornemme epitafium, de lod ophænge i kirken i 1607. 

Inventar fra middelalderen

Korbuekrucifikset fra omkring 1425 er det største og bedste fra denne periode i landet. Korsarmene har endefelter med motiver fra Det Gamle Testamente, der skal forstås som forudsigelser af Kristi Frelsesværk, såkaldte typologier. Krucifikset kan være kommet til kirken i forbindelse med dens indvielse i 1428. Af middelalderens inventar er også bevaret en sjælden Marialysekrone fra tiden omkring år 1500, den romanske døbefont og tre klokker.

Prædikestol og korgitter fra billedskærer Anders Mortensens værksted i Odense

I 1650’erne blev kirken udstyret med en ny prædikestol og et nyt korgitter. Begge dele blev udført i billedskærer Anders Mortensens værksted i Odense. I december 1653 tilbragte Anders Mortensen og hans folk 11 dage i Nyborg med at sætte prædikestolen op. Halvandet år senere var han atter i Nyborg, denne gang for at opstille korgitteret. De ni figurer, der hænger på pillerne i koret, stammer fra dette gitter. Prædikestolen er til gengæld bevaret i sin helhed. Den blev betalt med de penge, rådmand Knud Bjørnsen og hustru Gertrud Clausdatter havde givet for et gravsted i kirkens kor. Ægteparrets portrætter ses på et epitafiemaleri, som er afbildet i bogen.

Meget stor samling af gravminder

Kirken har en usædvanlig stor samling af epitafier, mange af dem med fornemme portrætter af 1600-tallets fremtrædende borgere. Blandt de ældste er to epitafier i renæssancestil fra 1607 med signerede malerier af den flensborgske maler Johan von Enum. Odense-maleren Hans Schütte har sigeneret malerierne på to andre fra tiden omkring 1650. Fremhæves må også det meget store, over 5 meter høje epitafium over rådmand Jens Madsen og hans familie fra 1654.

Gravsten på Nyborg Slot

Hovedparten af kirkens gravsten ligger som gulv i nordre korsarm. Men de suppleres af en gruppe ituslåede gravsten, der opbevares i kælderen under Nyborg Slot. Nu er stenene for første gang blevet samlet og registreret, bl.a. ved hjælp af en samling gamle skitser i Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. Blandt dem, er en gravsten over Borgmester Hans Walter, der døde i 1603. Hans epitafium findes stadig i kirken. 

Læs kirkebeskrivelserne online

Kirkerne i Nyborg

Vor Frue Kirke