Kirkerne i Svendborg

Svendborg Amt, hefte 5-6

203 sider, illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-7602-179-5

Køb heftet

Nye og gamle kirker i Svendborg

Den 23. maj 2013 udgav Nationalmuseet bogen ”Kirkerne i Svendborg – Skt. Jørgen, Sørup, Nyere kirker, kirkegård, Gråbrødre Klosterkirke”. Hermed er udgivelsen af kirkerne i købstaden Svendborg gennemført.

'Landsbykirker' i byen

Heftet inkluderer beskrivelsen af middelalderkirkerne Sørup og Skt. Jørgen, som begge er idyllisk beliggende i byens udkant. Af form er Sørup en typisk landsbykirke, men den regnes traditionelt for en af købstadens kirker. Dens historie er nært knyttet til den nærliggende herregård Hvidkilde, hvis besiddere i flere hundrede år også ejede kirken. Dette kom tydeligt til udtryk i både det gravkapel, Poul Abr. Lehn indrettede i tårnrummet omkring 1800, men også igennem det ældre inventar, som var beslægtet med det, man finder i andre lokale kirker, som familien ejede.

 

Skt. Jørgens er landets eneste bevarede, sikkert kendte spedalskhedskirke. Den var fra sin opførelse del af et spedalskhedshospital, en Skt. Jørgensgård. Ved udgravninger i kirkegulvet er der konstateret spor af en ældre trækirke, ligesom der påvistes adskillige grave med skeletter med tegn på spedalskhedsforandringer. Efter Skt. Jørgensgårdene blev nedlagt 1542 fortsatte hospitalet som et såkaldt almindeligt hospital, og det var beboerne i hospitalet, der udgjorde den egentlige menighed. Hospitalsbygningerne, der ligger nord for kirken, blev nyopført 1738 og er i dag indrettet til sognegård.

De nyere kirker

Tre af byens yngre kirker udspringer af 1800-tallets religiøse vækkelse, som førte til dannelsen af både en metodistisk, en katolsk og en baptistisk menighed i byen. Efter alle at have levet en flakkende tilværelse i lejede lokaler opførte disse menigheder i Skt. Johannes Kirke (1882), Skt. Knuds Kirke (1887) og Betania Kirke (1908). Den fjerde, Fredens Kirke, blev opført som kirkegårdskapel i 1932, fungerede fra 1945 som filialkirke til Vor Frue Kirke, og blev et selvstændigt sogn 1987.