Kirkerne i Svendborg - Skt. Nikolaj Kirke

Svendborg Amt, hefte 2-3

191 sider, illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-7602-160-3

Køb heftet

Indhold

Den 14. juni 2011 udgiver Nationalmuseet ”Kirkerne i Svendborg – Skt. Nikolaj Kirke”.

Kirken bygges

Svendborg Skt. Nikolaj har formentlig oprindelig været opført af rå og kløvet kamp, og af denne kirke er den nederste del bevaret i det nuværende kor. Kirken blev ombygget i perioden 1200-1250 med nyt kor og et skib i to faser, alt af tegl. Kirken fik senere forskellige tilbygninger og fremstår nu i den skikkelse, som den fik ved en hovedrestaurering 1892-94 under ledelse af arkitekten H. B. Storck.

Sakristi i to etager

Nye undersøgelser har vist, at kirkens sakristi, som formentlig er opført i slutningen af 1400-tallet, tidligere har været i to etager. Udvendig på nordgavlen kan man se tre lavtsiddende, tilmurede åbninger, hvoraf den midterste har været en dør og de to andre vinduer. I det indre kan man se et fremspring, som har båret etageadskillelsen.

Nordtysk indflydelse

Især korets væld af forskellige dekorationer, men også kirkens plan, viser indflydelse fra nordtysk, senromansk teglstensarkitektur. På nordsiden af koret findes en portal anbragt i et fremspring, ligeledes et træk, som kan genfindes på kirker i Nordtyskland.

Nyt inventar med middelalderlig inspiration

Ved restaureringen i 1892-94 skabte H. B. Storck helt nyt inventar til kirken. Inspirationen hentede han i middelalderens formsprog, og arbejderne blev udført i nært samarbejde med maleren Joakim Skovgaard, som han også samarbejdede med i bl.a. Viborg Domkirke. Et af resultaterne er kirkens alter, der har sit forbillede i Valdemartidens gyldne altre. Selv om dele af inventaret atter blev udskiftet i 1940’erne og 1950’erne er det stadig Storcks og Joakim Skovgaards dispositioner, der præger kirkens indre.

Hvad der blev bevaret

Af ældre tiders inventar har man blot bevaret den romanske døbefont, korbuekrucifikset fra omkring 1500 og prædikestolen fra 1585. Sidstnævnte blev i 1894 forsynet med nye malerier, ny opgang og nyt rygskjold udformet som rigsvåbenet efter Storcks tegning. Kirken rummer desuden nogle få gravminder, blandt hvilke en stor figursten over den adelige enke Inger Valkendorf, der døde i 1555, og to farverige, bemalede sten fra 1660 og 1742 over to medlemmer af byens råd.

Læs kirkebeskrivelsen online

Skt. Nikolaj Kirke