Kirkerne i Kværndrup og Thurø

Svendborg Amt, hæfte 21-22

244 sider, illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-408-3253-2

Køb hæftet

Kirkerne i kværndrup og Thurø

Bogen om kirkerne i Kværndrup og på Thurø er udgivet af Nationalmuseet den 3. december 2019. Der er tale om to meget forskellige kirker, som begge er stærkt præget af deres tætte tilknytning til adelen. Bogen indeholder fyldige beskrivelser af kirkernes bygningshistorie, inventar og gravminder, og den er rigt illustreret. 

Romansk landsbykirke med mange tilbygninger

Kværndrup Kirke var i sin oprindelige udformning en klassisk landsbykirke med skib og et kun lidt smallere kor med apsis. Dog snævrer skibet ind mod øst, så dets grundplan fremstår trapezformet. Det romanske kor er i dag svært at genfinde, da store dele er fjernet ved senere tilføjelser af bygningsafsnit. I senmiddelalderen blev kirken udvidet med vestforlængelse, nyt kor mod øst og hvælv i kor og skib. Oven på koret blev ret utraditionelt rejst et østtårn, formentlig grundet kirkebakkens stejle skråning mod vest. O. 1600 blev to korsarme tilføjet ud for det romanske kor, som derved kom til at agere korsskæring.

Kværndrup Kirke og Egeskov Slot

Kirken har tilhørt Egeskov Slot i 400 år, fra 1559-1958, og flere af slottets ejere har sat markante aftryk. F.eks. er den senmiddelalderlige altertavle en gave fra den sidste kirkeejer i forbindelse med overgangen til selveje. Hans farfar havde købt den som antikvitet i Tyskland og taget den med hjem til Egeskov. Alterkalken er skænket af Laurids Brockenhuus og Karen Skram i 1602, og oblatæsken af deres datter, den berømte Rigborg Brockenhuus, der blev holdt indespærret i et kammer på Egeskov efter et elskovsforhold, der resulterede i et barn.

Ulfeldts kapel

I særklasse er Jakob Ulfeldts prægtige gravkapel. Det blev indrettet i søndre korsarm i 1616, og Jakob Ulfeldt lod i den forbindelse slægtens ældre gravsten flytte fra Vindinge Kirke til Kværndrup. Han opsatte også et fornemt monument bestående af 13 paneler af sortmalet sandsten, der vidner om Ulfeldtslægten i seks generationer. Kapellet rummer desuden rigt udsmykkede gravsten for tidligere ejere af Egeskov, nemlig Frands Brockenhuus (død 1569) og Laurids Brockenhuus (død 1604), samt for Jakob Ulfeldts forældre, Jakob Ulfeldt (død 1593) og Anne Flemming (død 1570). 

Ellen Marsvins kirke på Thurø

Thurø Kirke har erstattet et lille kapel, der skal have ligget på øens nordvesthjørne. Den nuværende kirke blev opført af Christian IV’s svigermor, Ellen Marsvin, i 1639-40. Kirken var oprindelig en lille, rektangulær bygning med våbenhus på sydsiden. I 1905 blev der tilføjet et kor mod øst, så kirken fik en mere traditionel grundplan. Den er restaureret flere gange og har bl.a. fået nye vinduer og vestgavl i 1800-tallet.

Inventar fra middelalderen

Trods sin relativt unge alder er kirken udstyret med et usædvanligt rigt inventar. Flere stykker stammer fra middelalderen og må oprindelig have tilhørt andre kirker. Som alterprydelse benyttedes først den såkaldte Thurø-tavle fra o. 1490, som nu kan ses i Nationalmuseets udstilling. I midterskabet er en sjælden fremstilling af Maria med den døde Kristus, og på fløjene var der malede portrætter af Christian I og dronning Dorothea. De er dog kun yderst fragmentarisk bevaret i dag. Altertavlen var sandsynligvis bestilt af dronning Dorothea efter Christian I’s død, og har nok oprindelig stået i et mindre kapel før den, sandsynligvis via Ellen Marsvins forbindelser til hoffet, kom til Thurø. I 1828 fik kirken sin nuværende senmiddelalderlige altertavle. Den blev overført fra den nedrivningsdømte Gråbrødre Klosterkirke i Svendborg. Det samme gælder korbuekrucifikset, der er tilskrevet Claus Bergs værksted i Odense. Også prædikestolen er senmiddelalderlig, men dens proveniens er ukendt.

Barok og skønvirke

Værd at fremhæve er stolestadegavlene med apostelrelieffer i barok fra omkring 1640. De er nært beslægtede med stolestaderne i kirken på Ellen Marsvins gods Ellensborg, i dag Holckenhavn. Ved tilbygningen af koret i 1905 blev inventaret suppleret med nyt inventar i skønvirkestil, bl.a. salmenummertavler, stolestadegavle og pulpiturets forside. Det er tegnet af maler og arkitekt Jens Møller-Jensen, der havde medvirket ved udsmykningen af Københavns Rådhus. Han udførte også de fine kalkmalerier med bladranker og musicerende engle samt detaljer i forgyldt stuk, der pryder korbuen.

Læs kirkebeskrivelserne online

Kværndrup Kirke

Thurø Kirke