Kirkerne i Rudkøbing. Rudkøbing Kirke, Skt. Bendts Kapel, kirkegård

Svendborg Amt, hæfte 14

176 sider, illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-408-3013-2

Køb hæftet

Kirkerne i Rudkøbing. Rudkøbing Kirke

Den 16. august 2016 udgav Nationalmuseet bogen "Kirkerne i Rudkøbing. Rudkøbing Kirke, Skt. Bendts Kapel, kirkegård". Bogen indeholder en indgående beskrivelse af Rudkøbing Kirke. Den behandler også det katolske Skt. Bendts Kapel, byens kirkegård og den nedbrudte metodistkirke Skt. Peters Kirke.

Et af landets ældste sakristier

Rudkøbing Kirke er en lille, forholdsvis velbevaret købstadskirke. Som kirken fremtræder i dag, er den en teglstenskirke fra midten af 1200-tallet. Den indeholder imidlertid rester af en ældre kampestenskirke, som formodentlig blev opført i slutningen af 1100-tallet. Dette ses tydeligt i kirkens sydmur. Interessant er sakristiet, der er bygget samtidig med teglstenskirken. Dermed er det et af de ældste sakristier i Danmark. Omkring år 1500 opførtes en korsarm ved kirkens nordside, og over den blev tårnet rejst i 1621.

Ny og gammel alterprydelse

Rudkøbing Kirkes alterparti fra 1904 er et krucifiks, tegnet af arkitekten Hector Estrup med inspiration fra middelalderens gyldne altre. Tidligere havde kirken en stor renæssancealtertavle, som blev skænket af den ellers ukendte Christen Nielsen i 1612. Tavlen er udsmykket med malerier af Syndefaldet, Kristus på korset og de fire evangelister. Den findes nu i Langelands Museum sammen med flere andre genstande fra kirken, bl.a. to ældre messehagler, foden fra en romansk døbefont og et tårnur fra 1783, udført af urmager Claus Fabricius i Ærøskøbing.

Orgelfacade fra 1789

Orgelfacaden fra 1789 er sammen med de ombyggede stolestader det eneste bevarede udtryk for en gennemgribende modernisering og fornyelse af inventaret i nyklassicistisk stil, som fandt sted i årene 1780-92. Hele kirkens indre blev nymalet i forskellige lyse og grå nuancer, og de vigtige renæssancestykker, altertavlen og prædikestolen, fik nye malerier. Stolestadegavlene var ved opsætningen kronet af et muslingeornament, men dette blev savet af ved en restaurering i 1837. 

Sognepræstens epitafium

Der er to epitafier i kirken. På det ene er indskriften helt bortslidt, men det er efter al sandsynlighed opsat over sognepræst Anders Rasmussen Bredal, der døde i 1630. Dermed er det formentlig også hans portræt, der er malet på det. Det andet epitafium er opsat over byfoged og rådmand Claus Berthelsen, som døde i 1715, og hans tre hustruer. Det er forsynet med en lang indskrift, som opregner hans donationer til kirken og Rudkøbings fattige.

Skt. Bendts Kapel

Det katolske kapel er indrettet i et lille byhus i Brogade. Rummet måler 8x10 meter, og indretningen er ikke ændret siden indvielsen i 1925. Der er en utrolig fin sammenhæng mellem arkitektur, inventar og de farverige kalkmalerier, der er udført af kunstneren Birgitte West med inspiration fra tidlig, norditaliensk kunst og Joakim Skovgaards arbejder.