Ejsing, Ryde, Sevel, Stubber Kloster, Trandum, Herrup

Ringkøbing Amt, hefte 29-31

Anders C. Christensen, Birgitte Bøggild Johannsen

360 sider, rigt illustreret

ISBN 978-87-408-3254-9

Køb hæftet

Sidste nyt fra Vestjylland

Fra det gamle Ringkøbing Amt udsendes den foreløbigt sidste bog i rækken med beskrivelser af en håndfuld kirker fra det tidligere Ginding Herred. Publikationen omfatter tre middelalderlige sognekirker, Ejsing, Ryde og Sevel. Hertil kommer to nyere kirker, Trandum og Herrup, opført i 1891 og 1922. Sidst, men ikke mindst fortælles om to nedrevne middelalderkirker, sløjfet kort efter reformationen - kirkerne i Stubber +Kloster og i Trandum. 

Usædvanlig arkitektur, spændende kalkmalerier

Af de tre sognekirker træder navnlig Ejsing Kirke frem. Det er en af vores største landsbykirker, der i senmiddelalderen blev udvidet med flere tilbygninger, ikke bare som vanligt med sakristi, tårn og våbenhus, men også med et stort kapel i syd og et sideskib mod nord, der med selvstændige gavle udadtil fremtræder som en række af kapeller. Desuden smykkede lokale mestre o. 1450 - o. 1525 de østligste dele af kirken med kalkmalerier på hvælv og vægge. Billederne fortæller bibelhistorie fra både Det Gamle og Det Nye Testamente, her dog lidt usædvanligt med særlig fremhævelse af dåbens og ægteskabets sakramenter. Af det middelalderlige inventar skal særligt nævnes den fornemme romanske døbefont med figurscener og indskrifter samt en Skt. Dionysius-figur, sikkert fra et sidealter i sydkapellet. Ifølge traditionen kunne figuren både svede, græde og bevæge hænderne(!). 

Minder fra herregårdenes glanstid

Navnlig i 1600- og 1700-tallet sætter ejerne af de lokale herregårde, Landting, Rydhave Slot og Stubbergård et personligt præg på deres private sognekirker med en overdådighed af både inventar og gravminder. Også her markerer Ejsing Kirke sig, både med sin flotte prædikestol fra 1656 af den jyske mester Christen Jacobsen og med flere genstande fra 1760’erne i en lokal version af den franske rokokostil. Ejerne trådte yderligere frem med monumentale gravminder, det største nok det rekonstruerede epitafium i Sevel Kirke fra begyndelsen af 1600-tallet over Kjeld Juel til Stubbergård, tilskrevet den fynske mester, Jørgen Stenhugger fra Odense.