Sahl, Vinderup

Ringkøbing Amt, hefte 27-28

Anders C. Christensen, Birgitte Bøggild Johannsen

194 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-408-3080-1

Køb heftet

Kirkerne i Sahl og Vinderup

Med det nye hæfte, der er nr. 27-28 i rækken af udgivelser fra det gamle Ringkøbing Amt, behandles en af landets vigtigste kunstværker fra den tidlige middelalder, nemlig det gyldne alter fra o. 1200-1225 i Sahl Kirke. Desuden findes i bogen en præsentation af stationsbyen Vinderups kirke fra 1905-06.

Glimt af guld

Sahl-alteret er forunderligt velbevaret og det bedste endnu eksisterende eksempel på denne inventartype, hvoraf der blot eksisterer syv i det nuværende Danmark. Kun to er endnu at finde i deres oprindelige kirker, foruden i Sahl også i Stadil, mens resten er udstillet på Nationalmuseet. Alteret består af to dele: et frontale, der var fastgjort til det romanske alterbords forside samt et bueretabel placeret ved bordets bagkant. Konstruktionerne består af kraftige egeplanker, hvorpå er fæstnet lueforgyldte kobberplader med opdrevne relieffer. Til yderligere udsmykning er fæstnet i alt 87 bjergkrystaller, hvoraf dog kun 16 er oprindelige.

 

I hæftet præsenteres ud over en detaljeret beskrivelse af alterets mange detaljer – og alteret i en teologisk og kunsthistorisk kontekst – resultaterne af de nyeste analyser, der for nylig blev foretaget af Nationalmuseets eksperter i Brede. Her blev både teknik og materiale nøje undersøgt, hvilket resulterede i flere vigtige, nye forskningsresultater.

En kirke af betydelig størrelse

Selve kirkebygningen i Sahl er i forhold til mange andre af egnens kirker ganske stor. Den romanske bygning er opført af granitkvadre og består af apsis, kor og skib, hvortil føjer sig et senmiddelalderligt tårn i vest og et våbenhus ved sydsiden. Fine bygningsdetaljer i form af profilerede sokler og gesimser samt søjleportaler udmærker byggeriet yderligere.

Vinderup Kirke

Kirken i Vinderup er opført 1905-06, på et tidspunkt hvor den lille stationsby oplevede en kraftig vækst og dermed et øget behov for kirkelig betjening. Den nye kirke, der bl.a. blev finansieret ved lokale initiativer og indsamlinger, er opført af røde teglsten i en tidstypisk, nyromansk stil. Den er tegnet af arkitekten Kristoffer Varming, der i øvrigt havde et særdeles godt kendskab til Sahl Kirke, hvor hans far, Ludvig Varming, var sognepræst.

Læs kirkebeskrivelserne online

Sahl Kirke

Vinderup Kirke