Vejrum, Ølby, Fovsing

Ringkøbing Amt, hefte 23

Line M. Bonde, Anders C. Christensen, Birgitte Bøggild Johannsen

176 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-408-3003-3

Køb heftet

Ny bogudgivelse

5. oktober udkommer endnu et hæfte i serien om Danmarks Kirker, denne gang fra det tidligere Ringkøbing Amt. Udgivelsen omfatter udførlige beskrivelser af kirkerne i Vejrum, Ølby og Fovsing, alle beliggende syd for Struer. De tre bygninger er fra den romanske periode, og er for de to førstnævntes vedkommende udelukkende opført af granitkvadre, mens Fovsing Kirke er opført i en blanding af kvadre og rå kamp. Vejrum og Fovsing har senmiddelalderlige tårne (Fovsing dog o. 1550) og våbenhuse, mens Ølby Kirkes tårn er fra 1905. 

Vejrum Kirke er klart den største af de tre og indskriver sig endog blandt de største kvaderstenskirker i Jylland overhovedet. Kirken udmærker sig ud over et interessant bygningsforløb (sekundær apsis) endvidere ved den profilerede dobbeltsokkel, samt flere eksempler på romansk stenhuggerkunst i form af billedkvadre på korets nordmur og et solur på sydsiden. Ølby Kirkes indre har tidligere været udsmykket med prægtige kalkmalerier fra o. 1300-1350. De bestod bl.a. af en høj frise i form af et rundbuet arkadegalleri, hvis bueslag hvilede på søjler med baser og kapitæler. De interessante motiver er ikke hyppigt forekommende, men finder paralleller i f.eks. Mejrup Kirke øst for Holstebro. I Fovsing Kirke er tårnet usædvanligt derved, at murene er opført i en blanding af munkeskifte (bagmurene) og krydsskifte (facader) samt ved det forhold, at de to nedre stokværk fra starten blev planlagt overhvælvet. Det er dog usikkert, hvorvidt hvælvene rent faktisk blev opført. 

Bogen om Vejrum, Ølby og Fovsing byder også på flere spændende fortællinger om både inventargenstande og gravminder. Det ubetinget største highlight er altertavlen i Vejrum Kirke. Den middelalderlige tavle var smykket med sjældne senmiddelalderlige alabastrelieffer, importeret fra England, med billeder af Den hellige Katharinas dramatiske martyrhistorie. Illustrationen på forsidens farveomslag viser ’Kvinden i buret’ eller rettere helgeninden, der blev kastet i fængsel for at lide sultedøden. Heldigvis blev hun på mirakuløs vis reddet af en due, der bragte hende mad, mens Kristus selv aflagde hende besøg. Efter reformationen valgte man at beholde den gamle altertavle, men vel at mærke i en ’neutraliseret’ udgave, hvor en belærende indskrift fra 1593 advarede mod at tilbede de katolske helgener. Knap et halvhundred år senere, i 1632, var bekymringen for den gamle overtro ikke længere så stor. Derfor blev de middelalderlige klenodier yderligere fremhævet til kirkens ’sir og pryd’ med en monumental ramme i bruskbarok. Et ganske tilsvarende forløb kendes fra Borbjerg Kirkes altertavle, hvor lignende alabastfigurer i 1639 blev nymonteret i en tidssvarende indramning. Derudover er kirkernes indretning gennem århundrederne præget af de mange gavmilde gaver fra medlemmer af menigheden, heriblandt fra ejerne af de lokale hovedgårde, Ausumgård, Kvistrup og Kvistgård, der i Vejrum Kirke indrettede deres eget mausolæum o. 1700. 

Også helt moderne kirkekunst har fundet indpas i flere af områdets kirker, bl.a. i Fovsing Kirke, hvor Bodil Kaalunds glasmaleri af Bebudelsen fra 2005 smykker korets nordvindue.

Læs kirkebeskrivelserne online

Vejrum Kirke

Ølby Kirke

Fovsing Kirke