Handbjerg, Hjerm, Gimsing

Ringkøbing Amt, hefte 21-22

174 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-7602-183-2

Køb heftet

Ny bogudgivelse

Redaktionen bag Danmarks Kirker har for nylig udgivet endnu et hefte fra det tidligere Ringkøbing Amt. Fra det vestjyske, hvor ”Kirkeværket” for tiden arbejder i Hjerm Herred, er middelalderkirkerne i Handbjerg, Hjerm og Gimsing, samt Hjerm Østre kirke fra 1904 nu beskrevet. Den største af de tre ældre bygninger, der alle er opført af granitkvadre, er Hjerm Kirke, der oprindelig blot bestod af kor og skib, men som i senmiddelalderen blev udbygget med to korsarme, tårn og våbenhus. De to sidstnævnte bygningsdele blev udstyret med egnstypiske detaljer, herunder f.eks. de karakteristiske båndfriser om tårnets glamhuller. I det indre blev den østlige del af kirken dækket af fornemt udførte stjerne- og krydshvælv, der blev dekoreret med tidstypiske kalkmalerier. Særlig fornemt er kirkens inventar, bl.a. Munk-familiens epitafier fra 1500-tallets sidste halvdel, samt det pompøse gravmæle fra 1678 over Axel Juul og Lisbeth Friis.

 

I den sydlige udkant af Struer ligger Gimsing Kirke, der ved en gennemgribende restaurering o. 1595 blev omdannet fra traditionel, romansk kirke til langhuskirke. Ved samme lejlighed blev kirkens meget fornemme altertavle og prædikestol installeret. Bemærkelsesværdig er også døbefonten af Hallandsk klæbersten, samt kirkens klokke, der daterer sig til første halvdel af 1200-tallet. På kirkegården er Svend Olufsen og Peter Bang, grundlæggerne af det verdenskendte Struerfirma B&O begravet.