Ramme, Fjaltring, Trans

Ringkøbing Amt, hefte 18

136 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-7602-182-5

Køb heftet

Nyt hefte i serien Danmarks Kirker afslører 800 år gamle værksteder og bringer spændende nyt om en sjælden alterbaldakin i Trans Kirke og det fornemme alterudstyr fra Ramme Kirke. Det er ikke et ukendt fænomen, at middelalderens bygningshåndværkere indrettede deres arbejdspladser inde i selve kirkerummet. Sådan var det også i middelalderen i Trans Kirke i Vestjylland. Det afslører Nationalmuseet i et nyt hefte i serien Danmarks Kirker, som bl.a. fremlægger resultaterne af en stor arkæologisk udgravning foretaget i 1960-erne.

Udgravningerne i Trans

Udgravningerne viste, at den oprindelige bygning var en trækirke, som formentlig omkring år 1200 blev erstattet af den nuværende kvaderstenskirke. De arkæologiske undersøgelser under stenkirkens gulv afslørede samtidig flere vigtige detaljer om datidens byggeplads.

 

Under gulvet i skibet fandt arkæologerne bl.a. spor efter blysmeltegruber, hvor håndværkerne smeltede det bly, de skulle bruge til blytaget. Under kirkens kor fandt man desuden rester af ambolte, hvor stenhuggerne hvæssede deres redskaber og smedede nye.

Spor af Trans Kirkes tidligste indretning

Trans Kirke har også rummet andre spændende detaljer, der giver et enestående indblik i kirkens tidlige møblering. Blandt andet har man påvist dele af en såkaldt alterbaldakin fra 1200-tallet. To stolper og to tværplanker, som i dag opbevares på Nationalmuseet, dannede oprindelig en overbygning eller udhæng, der i middelalderen skærmede alteret. Tidligere opfattedes dette som rester af et lille firkantet hus uden sidevægge og med et saddeltag, men fornyede undersøgelser af træstykkerne har bragt klarhed over sagen. I øvrigt kendes kun tre paralleller til den tømrede alterbaldakin, alle fra tre landsbykirker i Vestjylland og på Mors.

At alterbaldakinens træstolper stadig er bevaret, er i øvrigt på det nærmeste et lille mirakel. Stolperne var blevet genanvendt som støttestativ til kirkens alter, som brændte i 1912. Til alt held var træstolperne dog umiddelbart forinden blevet sendt til Nationalmuseet, og det reddede dem fra branden.

Ramme og Fjaltring

Foruden Trans Kirke omhandler det nye hefte også kirkerne i Ramme og Fjaltring, hvis arkitektur, kalkmalerier og inventar detaljeret beskrives.

 

Blandt de mere usædvanlige inventargenstande i Ramme Kirke er to meget sjældne, såkaldte ciborier fra 1300- og 1400-tallet. Det er kunstfærdige beholdere i forgyldt kobber, som i den katolske tid blev brugt til opbevaring af det indviede nadverbrød. Efter alt at dømme kommer begge fra Norge. De to klenodier blev i 1670’erne købt af en antikvarisk interesseret dansk embedsmand, som siden overdrog de fornemme genstande til vicestatholderen i Norge, Ove Juul. Herfra kom de til Ramme Kirke, som var ejet af Ove Juuls søn, Christian Juul-Rysensteen. 1879 købtes begge dele af Nationalmuseet, og det ene kan i dag beundres i museets udstilling.

 

Danmarks Kirker kan købes eller bestilles i boghandlerne. Værket støttes af Kulturministeriet, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet.

Læs kirkebeskrivelserne online

Ramme Kirke

Fjaltring Kirke

Trans Kirke