Davinde, Rønninge, Rolfsted

Odense Amt, hefte 35

Lasse Jonas Bendtsen og Kirstin Eliasen

Nationalmuseet 2016

188 sider,  rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-408-3022-4

Køb heftet

Typiske - og unikke - fynske kirker

I bogen behandles ikke blot kirkerne i Davinde, Rønninge, Rolfsted, men også den nedrevne kirke i Ferritslev samt et gravkapel ved Rønninge Søgård. Kirkerne er, som det ofte er tilfældet på det frugtbare Fyn, meget forskellige og har undergået meget store ændringer i løbet af middelalderen. Kirkerne i Rolfsted og Davinde – og formodentlig også i Ferritslev, som vi har meget lidt kendskab til – er formodentlig opført omkring 1200 og af granit med skib og med smallere kor, Davinde endvidere med apsis.

Rønninge Kirke

Den meget lille, senromanske Rønninge Kirke var opført af tegl. Den udmærker sig med ekstraordinære fine detaljer, hvoraf den allerfineste er portalen i syd. Denne er tilsyneladende unik i dansk sammenhæng; nærmest kommer en portal på nordsiden af dominikanerklosterkirken i Aarhus og skal ellers søges i det mecklenburgske område.

 

I løbet af den sene middelalder, fortrinsvis i 1400-tallet, gennemgik kirken en usædvanligt omfattende række af om- og tilbygninger: et våbenhus og vestforlængelse af skibet, herefter et tårn oven på vestforlængelsen og en forlængelse af koret. En større ombygning senere i 1400-tallet indledtes med en forhøjelse af det oprindelige skib og efterfølgende en forlængelse af dette mod øst, hvilket indebar en nedrivning af det oprindelige kor, mens korforlængelsen bevaredes. En forhøjelse af våbenhuset og tårnet var en naturlig følge af skibets forhøjelse og gennemførtes i nær tilknytning til denne, og der indbyggedes fik meget særegne hvælv, som dog kendes i flere klart adskilte grupper på Fyn og på Langeland. Endelig føjedes i middelalderens slutning et stort kapel til skibets nordside. 

Det nyligt restaurerede, meget fine gravkapel ved Rønninge Søgård blev opført 1859 efter tegninger af arkitekt Vilhelm Tvede.

Kirkernes inventar

På inventarsiden skal fremhæves to prædikestole i Davinde og Rolfsted fra slutningen af 1500-tallet. De har oprindeligt været opstillet som såkaldte lektorieprædikestole, dvs. som gallerier på tværs af korbuen. Denne prædikestolstype vandt indpas i tiden op mod 1600, men kun ganske få er endnu bevaret intakte. Flertallet er forsvundet eller som Davindes og Rolfsteds genopstillet som almindelige prædikestole. Rønninge Kirke tegner sig for hæftets rigeste inventar med bl.a. en sengotisk højaltertavle og en barokaltertavle skænket 1728 af den daværende sognepræst. På en sognets herregård, Rønninge Søgård, sad fra 1577 Caspar Markdanner (1533-1618). Som lensmand på Koldinghus drog han omsorg for Koldingegnens kirker, men han satte også præg på sin egen herregårds sognekirke. Prædikestolen bærer således våbener og indskrifter for Markdanner og hans langt yngre hustru Sophie Oldeland (1576-1639). Parret lod også opsætte herskabsstole, ligesom de fik indrettet kirkens nordkapel til deres gravkapel. Her findes deres prægtige gravsten, en velbevaret figursten hvis udførelse er dateret til 1602, seksten år før Markdanners død. I kapellet hænger også et fornemt portrætrelief af Caspar Markdanner hugget o. 1600 i luksusmaterialet alabast.