Seden, Åsum, fraugde, Tornbjerg, Allerup

Odense Amt, hefte 33-34

David Burmeister og Martin Wangsgaard Jürgensen

Nationalmuseet 2016

208 sider,  rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-408-3011-8

Køb heftet

En lille kirke med vokseværk

Den idylliske Seden Kirke syner ikke meget i landskabet. Ikke desto mindre var den betydeligt mindre, da den blev opført i begyndelsen af 1400-tallet (indviet 1412). Den målte kun ca. 12 m på langs og var ganske lav. Den fik sin nuværende form igennem ombygninger. Først ved en forlængelse af skibet o. 1432, dernæst blev et tårn opført i 1400-tallets slutning (og siden forhøjet), og endelig blev koret forhøjet; formentlig kort før 1536.

Et varsel om det, der skulle komme

I Åsum Kirkes ligkapel hænger kirkens forhenværende altermaleri, der forestiller Kristus i Getsemane Have. Maleriet er usigneret og udateret, men man har altid ment at vide, at det blev malet af F. L. Storch omkring 1830. Alle Storchs øvrige altermalerier er imidlertid først udført efter 1850, og fremstillingen af Jesus, der er vendt frontalt mod beskueren i sin bøn er på mange måder typisk for det sene 1800-tals ambition om at skabe en umiddelbar og intim relation mellem altertavle og kirkegænger. Ikke desto mindre er maleriet udført af Storch allerede 1831, for det blev udstillet på Charlottenborg det år.  

 

At den unge F. L. Storch blev valgt til at udføre kirkens ny altertavle skyldes utvivlsomt, at Åsum Kirke blev ejet af Odense Katedralskole, hvor Storch havde gået. Skolen har således fundet det naturligt at tilbyde opgaven til en tidligere elev, der netop i disse år fremhævede sig indenfor historiemaleriet. 

Biskoppens kirke

Er Seden en af de mindre landsbykirker, så er Fraugde Kirke blandt de største. Og det er på mange måder passende for den kirke, der blev en af landets mest berømte biskoppers endelige hvilested. I den søndre korsarm finder man således både Thomas Kingos storslåede epitafium og hans rigt udsmykkede kiste.

 

Epitafiet er udført af Thomas Quellinus i 1702. Det er et interessant objekt, både rent kunstnerisk og for dets iscenesættelse af biskoppen. For den latinske tekst anfører faktisk, at det er et monument over svigerfaderen Christoffer Balslev. Men udsmykningen efterlader ingen tvivl om, at Kingo er den egentlige hovedperson: det er ham, der er portrætteret (med hustru Birgitte Balslev i baggrunden), og de to stående englene holder hans bispestav og -hue. 

 

Årsagen til at svigerfaderen fremhæves i et monument, der egentlig handler om Kingo selv, er formentlig, at biskoppen ønskede at fremhæve de familiære bånd, der havde bragt Fraugdegård, landsbykirken og gravkapellet i den søndre korsarm på hans hænder. 

Kirken i Tornbjerg

Områdets yngste kirke er Tornbjerg, som blev opført 1993-94. Den er tegnet af Fogh & Følner, Lyngby. De har også tegnet broderparten af inventaret, hvilket medvirker til, at kirken fremtræder meget som et meget helstøbt monument. 

 

Et af inventarets hovedstykker er imidlertid overladt til andre kræfter, nemlig alterprydelsen, der udgør det visuelle samlingspunkt i det lyse og åbne kirkerum. Det er et glasmaleri fra 2000 udført af Tróndur Patursson, som bærer titlen Håbet, Lyset og Livets Landskab.