Verninge, Tommerup, Brylle, Broholm, Vissenbjerg

Odense Amt, hefte 31-32

Lasse J. Bendtsen og Kirstin Eliasen

Nationalmuseet 2016

238 sider,  rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-408-3002-6

Køb heftet

kampestenskirker fra 1100-tallet

Verninge og Brylle kirker hører begge til de relativt tidlige kampestenskirker, der blev opført i den senere del af 1100-tallet, med skib, smallere kor og begge med forsvundet apsis. Kirken i Brylle har muligvis tillige haft en forgænger af træ. Tommerup og Vissenbjerg kirker er også opført af rå kamp og har begge oprindeligt bestået af skib og et smallere kor, Vissenbjerg også oprindeligt med apsis, men de er begge ombygget i den senere middelalder; i Tommerup erstattedes det smalle kor af et langhuskor omkring 1500. Omtrent samtidigt blev Vissenbjerg kirkes skib fuldstændigt ombygget, mens den ca. 1510-15 fik et nyt langhuskor med samme arkitektoniske formsprog som det ombyggede skib og blev forsynet med et fornemt messeklokkespir. Hæftet indeholder endvidere en beskrivelse af den i 1906-07 opførte Broholm Kirke, der var opført efter tegninger af J. Vilh. Petersen.

Et usædvanligt røgelseskar

På inventarsiden kan man bl.a. læse om Verninge Kirkes usædvanlige røgelseskar og den næsten lige så bemærkelsesværdige illusionsmalede altertavle fra o. 1750-75, der med udgivelsen kan tilskrives maleren Niels Poulsen Dahlin. I Tommerup skal fremhæves et lille, fint krucifiks fra tiden o. 1400 og billedskærer Anders Mortensens altertavle fra o. 1650. 

Træskærerarbejder før og efter reformationen

Den rige Vissenbjerg Kirke indeholder en figurrig altertavle fra 1520’erne og en prædikestol fra o. 1580, hvis billedskærerarbejde fortjener interesse for sin kobling mellem dydefigurer og et dødsleje. Endelig frembyder gravsten i Brylle et katalog over sognets fremtrædende personer i 1600-tallet.