Dalum, Hjallese, Sanderum, Ravnebjerg, Dyrup

Odense Amt, hefte 28-29

Martin Wangsgaard Jürgensen og David B. Kaaring

Nationalmuseet 2014

216 sider,  rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 215,00

ISBN 978-87-7602-206-8

Køb heftet

Kirker fra middelalder til modernitet

Den seneste udgivelse i Danmarks Kirkers behandling af de fynske kirker omhandler kirkerne syd for Odense. Heri beskrives syv kirker, spændende fra de middelalderlige Dalum og Sanderum over Ravnebjergs typiske eksempel på det sene 1800-tals genopdagelse af gotikken til to meget forskellige bud på en moderne kirkes indretning og multifunktionalitet i Dyrup og Hjallese.  

Kalkmalede djævle og træskæreri så englene synger

I Sanderum kan det være svært at bestemme sig for, hvad man skal lade øjet hvile ved. Den omfattende sengotiske kalkmalede udsmykning af kirken blev opdaget allerede 1882, men hurtigt overhvidtet igen, da de mange fantasifulde fremstillinger af djævlenes handlinger blev anset for upassende. Efterfølgende blev også romanske kalkmalerier opdaget, men først 2009-11 blev hele kirkens rumudsmykning fremdraget.

 

De mange scener konkurrerer imidlertid med Claus Bergs mesterlige altertavle om opmærksomheden. Skåret i tiden 1515-20 er altertavlen et fremragende vidnesbyrd om  værkstedets delikate figurskærerarbejde og dets internationale orientering, eftersom tavlens malerier og relieffer er udført efter den nyeste tyske renæssancegrafik af velkendte navne som Lucas Cranach, Albrecht Dürer, og Albrecht Altdorfer. 

Nonnekloster og barokmonument

I beskrivelsen af Dalum Kirke kan man læse om kirkens forhistorie som kloster for benediktinernonnerne. Denne oprindelige funktion sætter sig stadig tydelige spor i bygningen, både i form af sporene af nonnepulpiturer samt korsgange og i de højtsiddende åbninger i triumfmuren. Øverst i et af hvælvene finder vi ligefrem navnet på kirkens bygmester, Knud!

 

Bygmesterens værk er imidlertid forandret betydeligt gennem tiden. Både med tilføjelsen af et tårn og måske især ved ombygningen i 1646. Her blev den nordre korsarm afskærmet fra kirken og indrettet som ligkapel, den søndre korsarm og blev nedrevet og korets længde blev halveret. Herefter foranledigede lensmanden Iver Vind, at den dygtige, odenseanske billedskærer udførte en ny altertavle, en ny prædikestol og også et gravgitter til Vinds nye ligkapel. Dermed blev kirkens udtryk opdateret i tidens bruskbarokke stil, som også er respekteret i den enorme ombygning, Knud Lehn Petersen forestod 1926-29.

Et fynsk arkitektdynasti

Navnet Lehn Petersen går i øvrigt igen i egnens kirker. Før Knud Lehn Petersen restaurerede Dalum Kirke, havde hans far i 1902 bygget den elegante Ravnebjerg Kirke, der også er beskrevet i bogen, og som endnu står i praktisk talt sit oprindelige udseende. Den tredje generation af dette arkitektdynasti spiller også en rolle i bogen, idet Ebbe Lehn Petersen har tegnet Hjallese Kirke (1982-83). Her er alle den moderne kirkes under ét tag, og derved forlod han den middelalderlige kirkes velkendte form.

 

Endelig kan man  læse om en af hovedpersonerne bag udviklingen af den modernistiske kirkebygning i Danmark. Holger Jensen tegnede Dyrup Kirke 1983 (opført 1986) hvis mest spektakulære aspekt måske er alterprydelsen. I stedet for en altertavle udførte Holger Jensen nemlig kirkerummets østvæg som et panoramavindue ud mod en atriumgård, hvis haveelementer alluderer til blandt andet dåben, nadveren og opstandelsen.