Pårup, Næsbyhoved Broby, Næsby, Korup, Ubberud

Odense Amt, hefte 27

Martin Wangsgaard Jürgensen og David B. Kaaring

Nationalmuseet 2014

147 sider,  rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-7602-205-1

Køb heftet

Nu udgives de første fynske landsbykirker

Den 20. januar 2014 udgiver Nationalmuseet en ny bog om kirkerne i Pårup, Korup, Næsbyhoved Broby, Næsby og Ubberud. Bogen indleder Danmarks Kirkers udgivelser af landsbykirkerne i det tidligere Odense Amt, som i de nærmeste år fortsætter med udgivelsen af Odense Herreds øvrige kirker. 

Vinduet fra Ubberud Kirke

Heftet prydes af et udsnit af det glasmalede vindue, som i 1887 blev fundet i korets tilmurede østvindue. I vinduet ses fire medaljoner med våbenskjolde for biskop Carl Rønnow, odensebispens mærke, domprovst Hans Urne og nederst dekan Claus Andersen Ulfeldt, som bestred dette hverv i årene 1477-97. Derfor er det mest sandsynligt, at vinduet stammer fra korets udvidelse, som dendrokronologiske er dateret til o. 1481.

To senmiddelalderlige altertavler

I heftet kan man også få mere at vide om de to senmiddelalderlige altertavler i Ubberud og Næsbyhoved Broby. Den ældste af tavlerne er Næsbyhoved Brobys, hvis hovedmotiv er en figurrig korsfæstelsesscene med 39 figurer, hvoraf mange er skåret med stor opmærksomhed på den særegenhed. 

 

I Ubberud prydes alteret af en sidealtertavle for Johannes Døberen fra o. 1520/30, som kirken overtog fra Lunde Kirke i 1685. Tavlen er interessant ikke kun på grund af den store Johannesfigur og de mindre relieffer med scener fra hans liv. Også resterne af malerierne på fløjenes ydersider er mærkværdige, ved at de genkendelige motiver er temmelig usædvanlige: dels Johannes' hovedløse lig, som brændes på et bål, dels en barselsscene.

Prædikestole fra renæssancen

Både Ubberud og Korup ejer meget smukke prædikestole fra Christian IV's tid. Begge er bevis på, at Fyn i de år var hjemegn for nogle særdeles dygtige  træskærere. Af de to stole er Korups den ældste, idet den er af en type, som blev populær omkring 1580. Den er bemærkelsesværdig ved den meget præcise udførelse af de arkitektoniske detaljer og kendetegnes ved både de glatte arkadefelter og detaljer som de perspektiviske oculi udført i intarsia, joniske hjørnepilastre og ikke mindst frisefelternes bladornamenter. 

 

Ubberudstolen er lidt yngre og blev skænket af sognepræst Hans Pedersen Holmhauge i 1616. Med sine hjørnefremspring med tre søjler og arkadefag er den et eksempel på en anden fynsk renæssancetype, hvis bedst kendte eksponent var Jens Asmussen. Ubberudstolen skiller sig dog i kraft af arkadefagenes meget rige ornamentik.