Kirkerne i Middelfart - Skt. Nikolaj Kirke

Odense Amt, hefte 23-24

Thomas Bertelsen, Rikke I. Kristiansen og David B. Kaaring

Nationalmuseet 2010

192 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-7602-151-1

Køb heftet

Kirke med militær betydning

Fyns købstadskirker hører til blandt de sidste større danske middelalderkirker, hvis historie kun er overfladisk kendt, men Middelfart Skt. Nikolaj er nu en af undtagelserne. Kirken har rod i 1200-tallet, men præges i dag af en radikal senmiddelalderlig om- og udbygning, som helt forvandlede dens udseende. Under arbejdet med bogen har bygningsredaktør Thomas Bertelsen iværksat en omfattende dendrokronologisk undersøgelse af kirkens oprindelige egetømmer. “På baggrund af de mange årringsdateringer er det lykkedes at fastsætte de storstilede sengotiske byggearbejder til perioden omkring 1480-1525. Vi kan derfor nu tilbagevise tidligere forestillinger om, at kirken allerede var færdigbygget omkring 1475”, udtaler Thomas Bertelsen. Oplysninger, der ”lå gemt” i kirkens træværk, har også afsløret at Middelfart nu kan bryste sig af at huse landets ældste fungerende trætrappe - dens originale dele stammer helt tilbage fra omkring 1510-1520. Det er også kommet frem, at det svære tårn fra 1510-1520 var indrettet med skydeskår, som sandsynligvis var rettet mod Lillebælt, hvor kongen opkrævede en strømtold i stil med den langt mere kendte Øresundstold.

Kirkekunst

Som man vil kunne læse i bogen, rummer kirken genstande af vidt forskellig alder, lige fra middelalderen til vores egen samtid. Alligevel syner kirkerummet meget helstøbt. Det skyldes først og fremmest de mange smukke eksempler på 1600-tallets kirkekunst, der både tæller altertavlen med dens iøjnefaldende bruskbarokke udskæringer, stolestaderne, prædikestolen og lysekronerne. Ja selv nogle kuriøse hvalknogler i tårnrummet er fra denne tid. Derimod er altermalerierne og dåbsenglen typiske guldalderarbejder udført af C. W. Eckersberg og H. W. Bissen. Englen er udført i marmor og blev siden opstillet i kopi i flere andre kirker.

Indretningen

Kirkens inventar vidner på smukkeste vis om kirkens lange historie og de forskellige tiders varierende brug og dekoration af kirken; fra den romanske døbefont til de tidstypiske stolestader i skønvirkestil. Mest iøjnefaldende er den smukt malede prædikestol og altertavle, der hver især er markante repræsentanter for den fynske træskærerkunst på Christian IV’s tid.

Til minde om...

Som mange andre købstadskirker rummer også kirken i Middelfart mange gravsten, og hele 12 er såkaldte figursten. De stammer fra 1500- og 1600-tallet og har ligget over de velstående borgere, der har været begravet under kirkegulvet. Stenene er prydet med udhuggede billeder af mænd og kvinder iført tidens typiske klædedragt: Mændene med pibekrave, pludderbukser og kort kappe, kvinderne med hue og lang kappe.