Kirken i Bogense - Skt. Nikolaj Kirke

Odense Amt, hefte 22

Thomas Bertelsen, Rikke I. Kristiansen og David B. Kaaring

Nationalmuseet 2009

128 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-7602-121-4

Køb heftet

Enestående velbevaret middelalderkirke

Skt. Nikolaj Kirke begyndte sin tilværelse som en beskeden romansk landsbykirke i 1100-tallet eller 1200-tallets første del. I takt med at Bogense voksede, sørgede kirkens værger for, at kirken blev udbygget, så den opfyldte en købstads behov. At kirken i dag ser ud, som den gør, skyldes i høj grad talrige om- og tilbygninger fra 1400-tallets anden del. De mange byggetiltag er tidsfæstet ud fra Nationalmuseets nye årringsanalyser af egetræ fra kirkens tagværker. Analyserne viser, at ombygningen er indledt omkring 1450 med opførelse af klokketårnet og afsluttet omkring 1495, hvor nordkapellet, det såkaldte kvindekapel, blev etableret. I den mellemliggende periode har kirken sandsynligvis været under konstant forvandling.

Eget kornloft?

Det mest bemærkelsesværdige af de mange senmiddelalderlige byggetiltag sattes i værk omkring 1455, hvor den romanske kirke fik tilføjet en overetage. Den rummelige etage blev sløjfet allerede o. 1485, da kirken fik hvælv, og har i Danmark ingen samtidige paralleller. Hvilken funktion, etagen har haft, er derfor heller ikke klart, men formentlig har den tjent som magasin – enten til kirkens tiendekorn eller måske har byens borgere rådet over denne særlige del af kirken. På tegningen, der viser kirkens udseende o. 1455, ses overetagen i bygningsdelen vest for tårnet.

Smuk indretning

Kirkens inventar vidner på smukkeste vis om kirkens lange historie og de forskellige tiders varierende brug og dekoration af kirken; fra den romanske døbefont til de tidstypiske stolestader i skønvirkestil. Mest iøjnefaldende er den smukt malede prædikestol og altertavle, der hver især er markante repræsentanter for den fynske træskærerkunst på Christian IV’s tid.

Skjulte skatte

Bogen præsenterer også det inventar, der er forsvundet fra kirken i tidens løb. Og ikke mindst tilbyder den læseren at stifte bekendtskab med inventar, der ikke er almindeligt tilgængeligt for de besøgende i kirken. Herunder de middelalderlige klokker og den begavede, fynske urmager Lars Jørgensens fascinerende tårnur fra 1847.

Til minde om...

Kirken har en fornem samling af sjældent velbevarede gravsten. De fortæller om byens indbyggere i 1500 og 1600- tallet, og vi møder både medlemmer af den lokale adelsslægt Halvbjørn og fremtrædende repræsentanter for byens borgerskab. Bemærkelsesværdig er stenen med svøbelsesbarnet, som er lagt over den lille rådmandsdatter Margrete, der døde i 1583.

Læs kirkebeskrivelsen online

Skt. Nikolaj Kirke