Veflinge, Vigerslev, Langesø Skovkapel, Søndersø

Odense Amt, hefte 55

David Burmeister og Martin Wangsgaard Jürgensen

Nationalmuseet 2022

256 sider,  rigt illustreret

Køb hæftet

Fire nordfynske kirker

Den tredje og sidste udgivelse om kirkerne i Skovby Herred på det nordvestlige Fyn behandler de romanske kirker i Veflinge, Vigerslev og Søndersø samt det lille Langesø Skovkapel fra slutningen af 1800-tallet.

Små romanske kirker

Veflinge Kirke er et romansk byggeri, der er udbygget i senmiddelalderen og de følgende århundreder. Ikke mindst er koret ombygget til langhuskor og en gravkrypt er opført derunder af Axel Brahe. Den imponerende gravsten, han lod sætte over sig selv og sine to hustruer Mette Gøye og Kirsten Hardenberg pryder forsiden af udgivelsen og er i sig selv et besøg værd.

 

På inventarsiden kan især fremhæves den store renæssancealtertavle, Corfitz Ulfeldt og Elisabeth Brockenhuus skænkede o. 1596/1603. Den hører til en stor gruppe af altertavler der især kendes fra Båg Herred syd for Skovby Herred, og vi foreslår i bogen, at den er udført af samme værksted som altertavlerne i Gamtofte, Ørsted og Sønderby. 

 

Både altertavlen og prædikestolen er signeret af to malere, Peder Iversen  og Iver Pedersen, der o. 1720 nymalede genstandene. Deres navne kendes også fra Vejlby Kirke, hvor de er blevet tolket som de malere, Claus Berg benyttede sig af i sine berømte altertavler. Signaturerne i Veflinge viser entydigt, at dette ikke kan passe, men at de to malere i både Veflinge og Vejlby har nymalet de ældre arbejder. 

Stribede kirker

Både Vigerslev og Søndersø kirker er kendetegnet ved de stribede mure, der er skabt ved at genbruge de gamle romanske kirkers kvadersten under de gotiske udvidelser af kirkerne.

 

Blandt de mange interessante genstande og bygningsdetaljer, man møder i Søndersø Kirke er de sengotiske kalkmalerier fra o. 1500-25 i nordre korsarm måske det mest betagende. Udsmykningen er to mariologiske emner: Marias Himmelkroning og Den Apokalyptiske Madonna, men også en Gregormesse er skildret, ligesom hvælvkapperne er prydet med scener, der kredser om Marias liv.

 

Viste altertavlen i Veflinge, at Peder Iversen og Iver Petersen ikke var navnene på Claus Bergs malere, så fandt vi her en mulig forbindelse til sidstnævnte. Malerierne er sat i forbindelse med kalkmalerier i Rønninge Kirke, men der er samtidig mange lighedstræk med figurtyperne og ansigtsskildringerne i malerier på Claus Bergs altertavler, at det er værd at overveje, om samme værksted har lavet begge dele?

 

Vigerslev Kirkes overordentligt smukke prædikestol er et renæssancearbejde fra 1616. Dets sirligt udskårne groteskeornamenter og søjlebaser samt de bibelske relieffer i arkadefelterne viser, at den er det ældste kendte arbejde af et værksted, der også leverede prædikestol og altertavle til Stubberup Kirke (1632) og altertavlen til Dalby Kirke (1633).