Ejlby, Melby, Særslev, Hårslev, Padesø

Odense Amt, hefte 52-54

Lasse J. Bendtsen og Kirstin Eliasen

Nationalmuseet 2021

256 sider,  rigt illustreret

Køb hæftet

Fire nordfynske kirker

Hermed endnu en bog om kirker på Fyn; denne gang kirker i Skovby Herred på det nordvestlige Fyn, nemlig de romanske Ejlby, Melby, Særslev, Hårslev kirker samt Padesø kirke fra slutningen af 1800-tallet.

Små romanske kirker

Den lille, romanske Ejlby Kirke bestod af et skib og smallere kor med apsis. I senmiddelalderen fik kirken hvælv, et våbenhus og et tårn. Apsis må være nedrevet inden 1590.

 

I forbindelse med istandsættelsesarbejder 1897 gjorde man et usædvanligt fint fund i korets gulv, nemlig det meste af et lille krucifiks fra 1100-tallet, skåret i hvalrostand. Krucifikset, der formentlig har stået på alterbordet i ældre middelalder, har nu sin faste plads i Nationalmuseets udstillinger. Kirkens nuværende altertavle fra 1781 er et illusionistisk maleri på et fladt panel. Den er malet af Niels Poulsen Dahlin, der har leveret flere tavler efter samme princip til fynske kirker. 

 

Den ligeledes lille romanske Melby Kirke har skib med et smallere kor og har bevaret sin fine apsis. Korets hvælv er et krydshvælv med fine, profilerede ribber, som genfindes i flere andre af områdets kirker, og som formentlig kan dateres til tidligt i 1400-årene, ligesom der opførtes et våbenhus, der ved dendrokronologisk undersøgelse kunne dateres o. 1443.

Gensynets glæde

Den akantusbarokke altertavle fra 1702 er tilskrevet billedskæreren Michael Tuisch og har i storfeltet et ældre, antagelig nederlandsk korsfæstelsesbillede fra 1676. Tavle og maleri var oprindeligt skænket til Nørre Sandager Kirke og kom først til Særslev Kirke omkring 1807-09. Den er helt identisk med Guldbjergs altertavle, vi tidligere har skrevet om.

Også i Hårslev Kirke er der forbindelseslinjer til vores tidligere udgivelser. Kirkens korbuekrucifiks fra slutningen af 1400-tallet følger Skt. Birgittas beskrivelse af hendes visioner og er udgået fra samme værksted som krucifikset i Maribos Birgittinerklosterkirke. Desuden viste alterkalken sig at være en hælervare fra tiden under og efter Karl Gustav-krigene 1657-60. Dens indgraverede bomærker viser nemlig, at det er den, Verninge Kirke anskaffede 1597, og som de ukendte Hinrich Beyer og Catrina Rosendal siden skænkede til Hårslev.