Skovby, Ore, Guldbjerg, Nr Sandager

Odense Amt, hefte 48-49

David Burmeister og Martin Wangsgaard Jürgensen

Nationalmuseet 2020

256 sider,  rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 225,00

ISBN 978-87-408-3293-8

Køb hæftet

Fire nordfynske kirker

Den største af bogens fire kirker er den store Skovby Kirke, der er en romansk kvaderstensbygning, som blev løbende udvidet igennem middelalderen. Som flere andre af egnens kirker fik den korsform gennem kapeller tilføjet ved skibets sider, men den fik også tilføjet et anseeligt tårn, hvis tårnrum hører til de mere spektakulære på Nordfyn. Ikke mindst takket være detaljer som vinduerne med de krummurede vanger, der er et helt særligt træk for egnen og noget, som ellers hører hjemme i Østjylland. I den modsatte ende finder man den lille Guldbjerg Kirke, der med sin ydmyge fremtoning alligevel påkalder sig interesse gennem en detalje som den bevarede syddør, der afsluttes med et spærstik.​​​​​​​

 

Samlet fortæller kirkernes nyere historie ikke mindst historien om herregården Gyldensteens store betydning for egnen. Således kom Gyldensteen til at eje ikke færre end 12 af egnens kirker, herunder alle denne udgivelses fire kirker. I Ore Kirke finder man eksempelvis det eneste kendte maleri af Frederik Poulsen Dahlin, der var herregårdsmaler på Gyldensteen i 1700-tallets slutning. I Guldbjerg Kirke står den smukke altertavle, grevskabet skænkede o. 1702, og som vi i bogen tilskriver Michael Tuisch. Altertavlen stod oprindelig i Nørre Sandager Kirke, hvor man også finder det gravkapel, grundlæggerne af Grevskabet Gyldensteen, Jean Henri Huguetan og Maurice d’Odyck, lod indrette o. 1750. Altertavlen blev imidlertid overført til Guldbjerg Kirke under de pietistisk inspirerede moderniseringer, Constance Gyldensteen o. 1820 gennemførte i alle grevskabets kirker.

Læs kirkebeskrivelserne online

Skovby Kirke

Ore Kirke

Guldbjerg Kirke

Nr Sandager Kirke